ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน "สุพันธุ์" อู้ฟู่ 218 ล้าน

2023-02-09 19:34:59

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน "สุพันธุ์" อู้ฟู่ 218 ล้าน

Advertisement

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน "สุพันธุ์" อู้ฟู่ 218 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุพันธุ์ มงคลสุธี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 โดย นายสุพันธุ์ ได้แจ้งสถานภาพหย่า เมื่อปลายปี 60 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย  มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 218,084,064 บาท  ประกอบด้วยเงินฝาก 4,788,759 บาท เงินลงทุน 52,286,797 บาท ทั้งหมด เป็นหุ้นสามัญในสถาบันการเงินต่างๆ ที่ดิน 25,820,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 135,188,508 บาท ไม่มีหนี้สิน สำหรับทรัพย์สินในส่วนที่ดิน ประกอบไปด้วย โฉนด และ นส.3ก. จำนวน 8 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นครปฐม กาญจนบุรี ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม 8 หลัง ใน กทม. และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี