"บิ๊กป้อม"ลุยปทุมธานีเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วม

2023-02-08 22:18:39

"บิ๊กป้อม"ลุยปทุมธานีเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วม

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ลุยปทุมธานี เร่งรัดโครงการพัฒนาคลอง  สถานีสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมกระทบ ปชช. ช่วงหน้าฝน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ก.พ.66  ที่ จ.ปทุมธานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินการโครงการด้านทรัพยากรน้ำ โดย พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ปทุมธานี ก่อนเดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคลองหมายเลข 3 ของที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ ที่โครงการสถานีสูบน้ำถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (บริเวณหน้าวัดเทพสรธรรมาราม) ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 พล.อ.ประวิตร กล่าวมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ จ.ปทุมธานี โดยมอบหมายให้คณะกรรทการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จ.ปทุมธานี และกรมชลประทาน ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกปัญหา และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการตามแผนงานโครงการป้องกันอุทกภัยในเขต จ.ปทุมธานี เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบของพื้นที่ในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมทั้งให้กรมทางหลวงดำเนินการตามแผนงานปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมและแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และให้ดำเนินการเร่งซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว กำหนดมาตรการรองรับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ พร้อมเผชิญเหตุทุกเมื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ จ.ปทุมธานี เป็นเขตรอยต่อกรุงเทพมหานคร ปัญหาน้ำท่วมจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมไปถึงปัญหาการจราจรด้วย ดังนั้นการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจึงต้องเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ กำชับกรมชลประทาน ให้เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว เพื่อรองรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป เพราะหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้มากถึง 62,300 ไร่

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ยังได้พบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชน และจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทุกคนเรือน ทั้งจากปัญหาน้ำท่วม หรือภัยแล้ง รวมถึงปัญหาอื่นๆ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้ให้ความเป็นกันเอง ได้พูดคุยถามไถ่ทุกข์สุข พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้มีเสียงตอบรับด้วยดีจากชาวบ้านที่มาให้กำลังใจ และชื่นชมการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ โดยใช้ใจบันดาลแรง ของ ‘ลุงป้อม’ ซึ่งก็มีเสียงเชียร์ ขอให้ ‘ลุงป้อม’ เป็นนายกฯ คนที่ 30 อย่างเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ที่ได้ลงพื้นที่ผ่านมาแล้ว หลายจังหวัด