สืบสานประเพณีบุญคูณลานมหกรรมของดียางตลาด (มีคลิป)

2023-02-08 15:43:04

สืบสานประเพณีบุญคูณลานมหกรรมของดียางตลาด (มีคลิป)

Advertisement

ชาวบ้าน  15 ตำบล 208 หมู่บ้าน อ.ยางตลาด  ต.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีบุญคูณลาน น้อมรำลึกพระคุณของพระแม่โพสพ   นำของดีแต่ละตำบล มาแสดง จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.66  ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ลั่นฆ้องชัยเปิดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อ.ยางตลาด ประจำปี 2566 ซึ่ง อ.ยางตลาด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาว อ.ยางตลาด จัดขึ้นเพื่อรักษาสืบทอดประเพณี ความเชื่อของเกษตรกรเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของพระแม่โพสพหรือบุญคุณข้าวที่มีต่อมนุษย์ โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีบุญคูณลาน ให้กับนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด จำนวน 200,000 บาท จากนั้น มีการฟ้อนรำบูชาพระแม่โพสพของประชาชน 17 ขบวนกว่า 500 คน


นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า ประเพณีบุญคูณลานเป็นประเพณีของชาวไทยอีสานที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเป็นการทำบุญขวัญข้าว ซึ่ง อ.ยางตลาด  จัดขึ้นระหว่างวันที่7- 9 ก.พ.66 โดยประชาชนจาก 15 ตำบล 208 หมู่บ้าน ต่างนำข้าวเปลือกมาร่วมทำบุญตามประเพณีบุญคูณลาน ตามความเชื่อ ซึ่งภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ สินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชนมาร่วมประกวดแข่งขันและจำหน่าย มีการประกวดซุ้มท้องถิ่นประกวดขบวนแห่ ประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแสดงกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ ประกวด To Be Number One และการประกวดธิดาบุญคูณลาน


ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีบุญคูณลาน เป็นประเพณีอันดีงามควรสืบสาน ต่อยอดให้คงไว้ มิให้สูญหายไป จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า “งานการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป” และขอชื่นชม ขอบคุณทุกภาพส่วนที่ร่วมงานจัดงานในครั้งนี้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กับจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นเมืองรวยวัฒนธรรม