รัฐสภาล่มอีกแล้ว

2023-02-08 14:21:50

รัฐสภาล่มอีกแล้ว

Advertisement

รัฐสภาล่มอีกแล้ว ส.ว.ลงชื่อบางตา  "ก้าวไกล" ชี้เล่นเกมทำหมันแก้  รธน. ยกเลิกอำนาจโหวตนายกฯ 

เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.พ.66  ที่รัฐสภา มีกำหนดการนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ... มาตรา 159 เพิ่มที่มานายกรัฐมนตรี และยกเลิกมาตรา 272 อำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ ที่ฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอ แต่ปรากฎว่าเวลาล่วงเลยไปกว่า 1 ชั่วโมง ก็ไม่สามารถเปิดประชุมได้ ทำให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) ลุกขึ้นหารือต่อที่ประชุมว่า ไม่ทราบจะต้องรอถึงเมื่อใดจึงจะสามารถเปิดประชุมได้ ฝ่ายค้านอยากทราบว่ามีกำหนดรอเวลาเปิดประชุมหรือไม่ อย่างไร หากเปิดประชุมไม่ได้ก็จะได้เลิกประชุม ถ้ารอต่อไปเปลืองค่าแอร์

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ส.ส.มาเกินครึ่งแล้ว เหลืออีกเพียง 30 คนก็จะเปิดประชุมได้ ขอให้ ส.ว. รีบดื่มน้ำชากาแฟแล้วเข้าห้องประชุม จากนั้น นายจิรายุ ลุกขึ้นอีกครั้งแจ้งว่าประเพณีปฏิบัติไม่มีกำหนดเวลารอ จึงอาจรอต่อไป หรือไม่ก็อาจต้องอดทนรออีก 4 ชั่วโมง

ต่อมาเวลา 11.00 น. นายธีระชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขณะนี้ ส.ว. มาร่วมลงชื่อ 44 จาก 250 คน ส่วนส.ส.มาร่วมลงชื่อ 275 จาก 500 คน ถือว่าส.ส.ร่วมลงชื่อเกินกึ่งหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงเวลานี้ถือว่าเลยมาแล้ว 2 ชั่วโมงจากที่นัดไว้ วันนี้เป็นการประชุมเพื่อยกเลิกอำนาจของ ส.ว. โหวตนายกฯ แต่ ส.ว.ไม่มาร่วมประชุม จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกรัฐสภาเล่นเกมองค์ประชุมหรือไม่ ตัดอำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วฝ่ายนั้นไม่มา เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

จนกระทั่งเวลา 11.09 น. ที่ประชุมสามารถเปิดประชุมได้ ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีสมาชิกมาร่วมลงชื่อ จำนวน 342 คน แบ่งเป็นส.ว. 51 คน และส.ส. 291 คน แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากที่ประชุมขอให้ลงมติในญัตติทที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว. เสนอค้างไว้เมื่อวันที่ 25 ม.ค. กรณีการประชุมร่วมรัฐสภา นัดพิเศษ ดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือไม่ เนื่องจากส.ว.ไม่มีส่วนรู้เห็นในการจัดระเบียบวาระประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเสียเวลารอให้สมาชิกมาแสดงตนเพื่อลงมติในญัตตินี้นานร่วม 1 ชั่วโมง โดยมีสมาชิกรัฐสภามาแสดงตนเป็นองค์ประชุมเพียง 308 คน ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม นายชวนจึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 12.02 น. ทั้งนี้ นายชวน แจ้งว่า วันนี้ ส.ส. แจ้งลาประชุม 15 คน ส่วน ส.ว. 95 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภา นับว่าเปิดเหตุการณ์ที่ประชุมล่มเป็นครั้งที่ 5 นับตั้งแต่ต้นปี 66 ส่วนสาเหตุที่ส.ว.ที่ลาประชุมนั้น มีการแจ้งว่าจะลงพื้นที่ตามกิจกรรมของกรรมาธิการ (กมธ.) และโครงการส.ว.พบประชาชน ซึ่งมีจำนวนหลายคณะแต่จากการตรวจสอบผ่านเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎรายละเอียดว่า มีกำหนดการของกมธ.หรือโครงการฯ พบประชาชนแต่อย่างใด