ศาลสั่งปล่อยตัว "ตะวัน-แบม"

2023-02-07 20:46:03

ศาลสั่งปล่อยตัว  "ตะวัน-แบม"

Advertisement

ศาลสั่งปล่อยตัว  "ตะวัน-แบม"  หลัง ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยื่นคำร้องยกเหตุอดอาหารจนสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤต ด้าน "แบม-ตะวัน"ไม่ลงลายมือชื่อรับการปล่อยตัว

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ทานตะวัน  ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน จำเลย ในคดีหมายเลขดำ อ.1237/2565 ของศาลอาญา  โดย ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ้างสถานะในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐในสถานพยาบาลที่ได้รับมอบตัวผู้ถูกควบคุม ซึ่งถูกควบคุมภายใต้อำนาจศาลไว้ดูแลและได้รับมอบหมายจากกรมราชทัณฑ์ ขอปล่อยชั่วคราวจำเลย ซึ่งได้รายงานถึงสุขภาพของจำเลย ที่ได้อดข้าวและน้ำเพื่อเรียกร้องตามข้อเรียกร้อง ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 18 ม.ค. 66 โดยระบุถึงอาการล่าสุดเมื่อเช้าวันที่ 6 ก.พ. 66 ว่า อาการโดยรวมของผู้ถูกควบคุมตัวมีภาวะคีโตนในเลือดสูงมากขึ้นและประสิทธิภาพการทำงาน การกรองของเสียในไตลดลงอย่างมาก อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งโรงพยาบาลเห็นว่าจำเลยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การควบคุมตัวระหว่างพิจารณา และสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง จึงขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนหมายขังและให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่มีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในเรื่องการสันนิษฐานจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา และหลักการการควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นเพื่อมิให้มีการหลบหนีซึ่งจะทำให้การรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายของจำเลยทำได้สะดวกและลดเงื่อนไขที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต

ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอยู่ในความดูแลรักษาของโรงพยาบาลที่ผู้ร้องเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นนายแพทย์รายงานมาว่า จำเลยอยู่ในภาวะวิกฤติอาจเสียชีวิตได้ ประกอบกับการเข้าเยี่ยมจำเลยจากบุคคลใกล้ชิดขณะที่จำเลยยังอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องเป็นไปตามระเบียบ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการเยียวยาจิตใจของจำเลยขณะอยู่ในภาวะวิกฤติ กรณีมีเหตุสมควรให้ออกหมายปล่อยจำเลยชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคสาม เมื่อครบเวลาปล่อยชั่วคราวแล้วให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาล โดยให้ออกหมายปล่อยจำเลยวันนี้ และแจ้งผู้ร้องทราบด้วย

อีกด้านหนึ่ง ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยื่นคำร้องต่อศาล ขอปล่อยชั่วคราว น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือ “แบม” อายุ 23 ปี จำเลยที่ 7 ในคดีหมายเลขดำ อ.765/2565 โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร้องเป็น ผอ.รพ.ที่ทําการรักษาจำเลยที่ 7 ผู้ร้องจึงมิใช่ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 แต่เมื่อความปรากฏตามคำร้องทำนองว่า จำเลยยืนยันปฏิเสธการรักษาและแจ้งความประสงค์ที่จะรับการรักษาจากโรงพยาบาลภายนอก โดยยังคงไม่รับประทานอาหาร อาการโดยรวมของจําเลยที่ 7 เลวร้ายลงมากจนอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากมีภาวะคีโตนในเลือดสูงมากขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานกรองของเสียของไตลดลงอย่างมาก จำเลยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีและสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างยิ่ง หากยังคงควบคุมตัวจำเลยเอาไว้ มีโอกาสที่จำเลยอาจเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวได้ สอดคล้องกับรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และหนังสือของทัณฑสถานหญิงกลาง ที่อ้างถึงแถลงการณ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงน่าเชื่อว่า อาการเจ็บป่วยของจำเลยที่ 7 อยู่ในขั้นวิกฤติ หากจำขังจำเลยที่ 7 ต่อไป จำเลยที่ 7 อาจจะถึงอันตรายแก่ชีวิต เช่นนี้การกำหนดเงื่อนในการปล่อยชั่วคราวใดๆ ในช่วงเวลานี้ จึงมิใช่สาระอันสำคัญและจำเป็นยิ่งไปกว่าการคุ้มครองดูแลชีวิตของจำเลยที่ 7 ทั้งจำเลยที่ 7 เจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอันตรายแก่ชีวิต โอกาสที่จำเลยที่ 7 จะก่อภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายหลังจากการปล่อยชั่วคราวจึงเป็นไปได้ยาก อีกทั้ง จำเลยที่ 7 เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งและไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี เมื่อความปรากฏต่อศาลเช่นนี้ อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคสาม และมาตรา 108 วรรคสอง จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 7 ชั่วคราวโดยไม่มีประกัน ออกหมายปล่อยจําเลยที่ 7 และหมายแจ้งคำสั่งให้จำเลยที่ 7 และผู้ร้องทราบ กำชับให้จำเลยที่ 7 มาศาลตามที่นัดไว้แล้วด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวัน 16 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา น.ส.ทานตะวัน  และ น.ส.อรวรรณ ประกาศยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวเองในคดี ม.112 พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "เลือดแลกเลือด ทวงชีวิตเพื่อนคืน" ราดตัวเองด้วยสีแดง และเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้อดอาหารประท้วง เพื่อให้ศาลปล่อยผู้ต้องขังที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งขณะนี้ถูกคุมขัง ออกจากเรือนจำทั้งหมด 

ต่อมาเวลา 18.30 น. มีการเผยแพร่เอกสารคำชี้แจง กรณี น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) สรุปว่า ตะวันและแบม ขอให้ทนายความนำรายละเอียดคำสั่งศาลในเรื่องดังกล่าวมาแจ้งให้ทราบด่วนพรุ่งนี้ (8 ก.พ.66) เพื่อให้ตัดสินใจว่าจะสู้ต่อไปอย่างไร โดยระหว่างนี้ยืนยันจะอดอาหารและน้ำต่อไป ตะวันและแบม ยืนยันว่า ไม่รับรู้ถึงการดำเนินการของ รพ.ธรรมศาสตร์ และศาลต่อกรณีการสั่งถอนหมายขัง อีกทั้งจะไม่รับรู้ ไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยตัวในครั้งนี้โดยเด็ดขาด