พท.ลุยภูเก็ต - พังงา ชูยกระดับอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก (มีคลิป)

2023-02-05 16:05:56

พท.ลุยภูเก็ต - พังงา ชูยกระดับอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก (มีคลิป)

Advertisement

พท.ลุยภูเก็ต - พังงา  "แพทองธาร"เชื่อภูเก็ตมีความพร้อมจัด Expo 2028 พร้อมยกระดับอันดามัน สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ภาคเอกชนฝากความหวังเป็นรัฐบาลเร่งฟื้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้พี่น้องประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.พ. 66 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พรรคเพื่อไทย  (พท.) นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย  ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย  น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย น.ส.ชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย และผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เดินทางมาถึง จ.ภูเก็ต โดยมีผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต พรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายวัชรพงษ์ อนันตกูล ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคเพื่อไทย นายสรธรรม จินดา ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคเพื่อไทย และนายอาวุธ หนูเชต ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต เขต 3 พรรคเพื่อไทย พร้อมประชาชนรอรับและมอบดอกไม้ โดยประชาชนที่มารอรับที่สนามบินได้ถือป้ายข้อความว่า "พรุ่งนี้นายกฯ ต้องอุ๊งอิ๊งค์"


จากนั้น นพ.ชลน่าน พร้อม น.ส.แพทองธาร และผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมายังตลาดเมืองเก่า อ.เมือง  จ.ภูเก็ต เพื่อพบปะผู้ประกอบการและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยทันทีที่คณะของ น.ส.แพทองธาร เดินทางมาถึง ประชาชนได้เข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปเซลฟี่

น.ส.แพทองธาร ได้เลือกซื้อชุดเด็กจากผ้ามัดย้อม โดยบอกว่าจะซื้อไปให้ลูกสาวและหลาน ระหว่างที่คณะของเพื่อไทย เดินทางมาถึงร้านบ้าน 92 คาเฟ่ ได้พบกับนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ที่เดินทางมาพร้อมคณะเพื่อศึกษาดูงาน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้พา นางยลดามาทักทายและถ่ายภาพกับ น.ส.แพทองธาร


จากนั้นคณะพรรคเพื่อไทยกำลังพูดคุยรับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ได้พบกับคณะของทูตซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้เชิญมาดูความพร้อมของจังหวัดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ซึ่งขณะนี้ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นหนึ่งในห้าของเมืองที่จะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ ก่อนที่คณะทูตจะลงมติว่าจะเลือกประเทศใดจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่ง นางสาวแพทองธาร ได้ทักทายคณะทูตและฝากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมด้านต่างๆ ให้ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้และสนับสนุนให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก

ต่อมา น.ส.แพทองธาร พร้อมคณะและผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต ได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ที่ อ..ถลาง

ต่อมาคณะของ น.ส.แพทองธาร  ได้พบและพูดคุยกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการประมง ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงาและกระบี่ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดอันดามัน  โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวสะท้อนปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ล่าช้า เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ยากลำบากและยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงปัญหาแรงงานในภาคการท่องเที่ยวที่ยังขาดแคลน โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม และปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายฉบับที่บังคับให้ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม แต่กลับเปิดช่องให้ธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกันสามารถทำได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจอย่างมาก นอกจากนี้ยังฝากพรรคเพื่อไทย ให้พิจารณาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หากได้เป็นรัฐบาลอยากให้มีการสนับสนุนสร้างตารางการท่องเที่ยวให้สามารถมีการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จะเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการดึงทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งภาคการเกษตรและภาคแรงงานให้ได้ประโยชน์ไปด้วย เพื่อยกระดับภูเก็ตและจังหวัด ท่องเที่ยวอันดามัน ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ในส่วนของตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน สะท้อนปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมานาน ทำให้รายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตกต่ำไปด้วย จึงฝากพรรคเพื่อไทย มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับราคาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเกษตร จากเกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นผู้แปรรูปเบื้องต้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพังงา กำลังร่วมกันทำโครงการ “พังงาครัวอันดามัน” เพราะจังหวัดพังงามีความพร้อมทั้งประมง ปศุสัตว์และการเกษตร จึงอยากให้พรรคเพื่อไทยร่วมสนับสนุนโครงการนี้


นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สิ่งที่สะท้อนจากผู้ประกอบการพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะรับฟัง ข้อมูลที่นำเสนอล้วนแต่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับการกำหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นความสำคัญของความพร้อมของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันและเรามีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอันดามันก็ควรมียุทธศาสตร์เฉพาะของอันดามัน ทั้งในเรื่องของภาพใหญ่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยง ภูเก็ต พังงาและกระบี่ และการพัฒนายกระดับแต่ละพื้นที่ และจะดีที่สุดหากพรรคเพื่อไทย มีตัวแทนของพรรคอยู่ในพื้นที่ เราก็จะได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนต้องการให้เราแก้ไขปัญหาอะไรได้อย่างรวดเร็ว