มองโกเลียมีอัตราเสียชีวิตจาก "มะเร็ง" สูงสุดในโลก

2023-02-05 12:55:35

มองโกเลียมีอัตราเสียชีวิตจาก "มะเร็ง" สูงสุดในโลก

Advertisement

อูลานบาตอร์, 5 ก.พ. (ซินหัว) — ศูนย์มะเร็งแห่งชาติมองโกเลีย รายงานว่ามองโกเลีย ซึ่งมีประชากร 3.4 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อประชากรหนึ่งแสนคนสูงสุดในโลก

ศูนย์ฯ เผยว่าช่วงปี 2022 มองโกเลียมีประชาชนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 4,548 ราย และประชาชนป่วยโรคมะเร็งอย่างน้อย 6,885 ราย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่มากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการวินิจฉัยช้าเกินไป และผู้ป่วยโรคมะเร็งร้อยละ 87 เป็นผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งปากมดลูก

อนึ่ง มองโกเลียดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อนเพื่อตรวจหาโรคร้ายตั้งแต่ระยะแรก พร้อมส่งเสริมวิถีชีวิตสร้างสุขภาพดีและลดช่องว่างอายุคาดเฉลี่ยระหว่างชายและหญิง

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของมองโกเลียระบุว่าการวินิจฉัยล่าช้าส่งผลให้การรักษามีแนวโน้มประสบผลสำเร็จลดลงและลดโอกาสรอดชีวิต จึงกระตุ้นสาธารณชนเข้าร่วมการตรวจสุขภาพฟรี

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลสถิติข้างต้นเนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.พ. ของทุกปี


(แฟ้มภาพซินหัว : พายุฝุ่นในเมืองอูลานบาตอร์ของมองโกเลีย วันที่ 27 มี.ค. 2021)