จีนสั่ง รพ.ยกระดับบริการ "แพทย์แผนจีน" หนุนรักษาโควิด-19

2023-02-01 15:15:38

จีนสั่ง รพ.ยกระดับบริการ "แพทย์แผนจีน" หนุนรักษาโควิด-19

Advertisement

ปักกิ่ง, 1 ก.พ. (ซินหัว) — จีนออกคำสั่งให้โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะทางยกระดับความสามารถด้านบริการแพทย์แผนจีน (TCM) เนื่องจากข้อได้เปรียบเฉพาะตัวในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ประกาศจากคณะทำงานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อการรับมือโรคโควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าโรงพยาบาลทั่วไปตั้งแต่ระดับ 2 และโรงพยาบาลเฉพาะทาง ควรสร้างกลไกการทำงานสำหรับการใช้ยาแพทย์แผนจีนและยาแพทย์แผนตะวันตกแบบบูรณาการในการรักษาโรคโควิด-19 รวมถึงทำการปรับปรุงเพิ่มเติม

ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก เพื่อร่วมให้การปรึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ ศึกษาและกำหนดมาตรการรักษาผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยขั้นวิกฤต ตลอดจนงานประเภทอื่นๆ

ขณะเดียวกันควรมีการใช้เครื่องยาจีนที่จัดเตรียม เทคนิคการแพทย์แผนจีน และยาแพทย์แผนจีนแบบพร้อมใช้ ซึ่งรวมถึงการฉีดยาแบบแผนจีนอย่างต่อเนื่องและสมเหตุสมผล เพื่อรักษาผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยขั้นวิกฤต

ประกาศยังย้ำการจัดซื้อและสำรองยาแพทย์แผนจีนแบบพร้อมใช้และเครื่องยาจีนที่จัดเตรียมในโรงพยาบาล โดยเฉพาะยาสำหรับรักษาผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยขั้นวิกฤต ตลอดจนการเพิ่มจำนวนบุคลากรการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล

อนึ่ง จีนมีระบบวัดระดับโรงพยาบาล 3 ระดับ โดยโรงพยาบาลตติยภูมิ ซึ่งมีจำนวนเตียงมากที่สุดและมีบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม จัดอยู่ในระดับที่สูงสุด


(แฟ้มภาพซินหัว : เภสัชกรจ่ายยาแพทย์แผนจีนที่ศูนย์สุขภาพในเมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน วันที่ 15 ม.ค. 2023)