สวยจนตะลึง! น้ำตกเป็นน้ำแข็งแดนมังกร

2018-02-05 16:05:50

สวยจนตะลึง! น้ำตกเป็นน้ำแข็งแดนมังกร

นักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงาม น้ำตกกลายสภาพเป็นน้ำแข็ง จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในมณฑลกุ้ยโจว ของจีนนักท่องเที่ยวแห่ชมภาพน้ำตกที่กลายสภาพเป็นน้ำแข็งที่สวยงาม ในเมืองปี้เจี๋ย มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยน้ำตกที่กลายสภาพเป็นน้ำแข็ง สูง 25-30 เมตร และกว้าง 8-10 เมตร ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่น่าทึ่งตามภูเขา ซึ่งหากมองจากที่ไกล ๆ ก็จะเห็นเหมือนประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ แขวนอยู่บนหน้าผาสูง แต่หากเข้าไปมองดูใกล้ ๆ ก็จะเห็นคล้ายกับชั้นหินย้อยสวยงาม ราวกับหินย้อยคริสตัล


Advertisement


หยาง สือหยาน นักท่องเที่ยวจากเมืองไป่นา กล่าวว่า น้ำตกที่กลายสภาพเป็นน้ำแข็งงดงามมาก พวกเขาเดินประมาณ 2 ชั่วโมงจากเมืองเมืองไป่นา เพื่อมาชมทัศนียภาพที่สวยงามครั้งนี้ เขาบอกว่า ไม่เคยเห็นความสวยงามแบบนี้มาก่อน

Advertisement


ภาพ CCTV