อธิบดีแจงยังไม่รับรอง “หมอแสง”เป็นหมอพื้นบ้าน

2018-02-05 12:25:19

 อธิบดีแจงยังไม่รับรอง “หมอแสง”เป็นหมอพื้นบ้าน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุยังไม่ได้รับรอง “หมอแสง”เป็นหมอพื้นบ้าน ชี้สรรพคุณตัวยารักษามะเร็งอยู่ระหว่างการวิจัย คาดทราบผลภายในเดือน มี.ค. นี้ เบื้องต้นสอบถามผู้ป่วย 600 คน พบ 30% มีความรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นหมอพื้นบ้าน ของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้คิดค้นและแจกจ่ายยารักษาโรคมะเร็ง ที่ จ.ปราจีนบุรี ว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ให้กับนายแสงชัย เนื่องจากยังขาดหนังสือรับรองจากชุมชนและจากหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน แต่จากการพิจารณาคุณสมบัติของนายแสงชัยตามหลักเกณฑ์ในการคัดกรองหมอพื้นบ้าน อาทิ มีผู้มารับบริการสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความสามารถในการบำบัดโรค เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน พบว่านายแสงชัยเข้าข่ายที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน


ขณะที่จากการวิจัยเก็บข้อมูลคนไข้มะเร็งที่ไปรับยาจากนายแสงชัย พบว่า กลุ่มคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเก่า จำนวน 600 คน ร้อยละ 30 มีความรู้สึกว่าอาการดีขึ้น แต่ยังต้องรอผลการวิจัยจากตัวอย่างทั้งหมด 1,200 คนก่อน ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในสิ้นเดือนนี้ ขณะที่ในส่วนของการตรวจสอบตัวยาระยะที่ 1 เบื้องต้นพบว่าไม่เป็นอันตรายและไม่มีสารปนเปื้อน โดยหลังจากนี้ต้องรอผลการวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ว่าตัวยาดังกล่าวสามารถรักษามะเร็งได้ผลจริงหรือไม่ คาดว่าจะทราบผลภายในเดือน มี.ค.
แท็กที่เกี่ยวข้อง