โพลชี้คนสนใจเลื่อนเลือกตั้งทำไม

2018-02-04 09:55:15

โพลชี้คนสนใจเลื่อนเลือกตั้งทำไม

Advertisement

สวนดุสิตโพลเผย 5 อันดับความสนใจของประชาชนต่อความเคลื่อนไหวทางการเมือง คนสนใจ"เลื่อนเลือกตั้ง"มากที่สุด อยากรู้จะเลือกตั้งเมื่อใด เหตุผลที่แท้จริงคืออะไรเมื่อวันที่ 4 ก.พ. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,217 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.– 3 ก.พ.2561 สรุป 5 อันดับ ข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ ที่ประชาชนสนใจ มีดังนี้ 1.เลื่อนเลือกตั้งอยากรู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด เหตุผลที่แท้จริงในการเลื่อนเลือกตั้งของรัฐบาล มีผลต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ 2.การโต้ตอบทางการเมืองของรัฐบาลกับนักการเมือง และกลุ่มเคลื่อนไหว อยากรู้ข้อเท็จจริง มีหลายประเด็นที่น่าติดตาม จะได้เห็นแนวคิด เหตุผล และท่าทีของแต่ละฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหว รัฐบาลจะออกมาแก้ปัญหาอย่างไร 3.กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสำคัญ แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ควรมีความรู้ความเข้าใจไว้บ้าง มีผลต่อการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และนักการเมือง 4.ความเคลื่อนไหวกลุ่มต้านรัฐบาล กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะบานปลายหรือไม่ จะมีใครหรือคนกลุ่มใดออกมาร่วมด้วยอีก ใครอยู่เบื้องหลัง รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร 5.คดีทางการเมืองที่ค้างคา อยากให้ดำเนินคดีอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้ที่ทำผิดจะได้รับการลงโทษอย่างไร เป็นคดีสำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองรัฐบาล