"จุรินทร์"ยกพลขึ้นเหนือเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 61 เขต

2023-01-15 16:55:38

"จุรินทร์"ยกพลขึ้นเหนือเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 61 เขต

Advertisement

"จุรินทร์"ขึ้นเหนือเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 61 เขต  ขูนโยบายประกันรายได้ จ่ายเงินชาวนา ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ดันซอฟพาวเวอร์สร้างรายได้ ลั่นพร้อมส่งครบ 71 เขต 16 จังหวัดภาคเหนือ 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 66  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย ส.ส. และอดีต ส.ส. ของพรรค ร่วมกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือ 61 คน จาก 16 จังหวัด ท่ามกลางบรรยากาศภายในงานที่เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีการตีกลองสะบัดชัยซึ่งถือเป็นศิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สมัคร และชาวประชาธิปัตย์ทุกคน นอกจากนี้ยังมีบรรดาประชาชนจากภาคเหนือหลายจังหวัดมาร่วมแสดงความยินดี และส่งเสียงเชียร์ 

นายจุรินทร์ กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ชาวเหนือมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ตลอดมาทุกการเลือกตั้ง มากบ้างน้อยบ้าง แต่คนเหนือไม่เคยทิ้งประชาธิปัตย์เราได้ ส.ส.มาเกือบทุกยุคทุกสมัย ยกเว้นคราวที่แล้ว แต่นั่นไม่ได้แปรว่าคนเหนือทั้ง 16 จังหวัดทิ้งประชาธิปัตย์ คราวที่แล้วอาจจะได้น้อยหน่อย แค่ 1 ที่นั่ง แต่การเลือกตั้งที่จะมาถึงครั้งหน้าตนมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนเหนืออย่างแน่นอน เพราะอุดมการณ์ บุคลาการ นโยบาย และผลงานที่ทำให้กับคนเหนือตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์รวม 61 คน จาก 16 จังหวัด โดยการเลือกตั้งรอบหน้าเขตเลือกตั้งจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 71 เขตเลือกตั้ง โดยตนยืนยันว่าเมื่อ กกต.ประกาศเขตภาคเหนือครบ 71 เขต พรรคประชาธิปัตย์จะส่งผู้สมัครครบ 71 เขตแน่นอน ทั้งนี้สำหรับผู้สมัครที่มีการเปิดตัวในวันนี้ล้วนมีคุณภาพและมีศักยภาพ โดยมีคนจบปริญญาเอก ปริญญาโท อย่างน้อย 22 คน จบปริญญาตรี 30 คน และทุกคนมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพมากมาย ทั้งนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ อดีตข้าราชการ นักวิชาการ นักกฎหมาย และอาชีพอื่นๆที่พร้อมจะรับใช้คนเหนือทั้ง 16 จังหวัด นอกจากนั้นยังมีผู้สมัครสตรีถึง 11 คน และมีคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 35 ปี ถึง 13 คน และยังมีตัวแทนชาติพันธุ์ 3 คน


นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน 76 จังหวัด มากพอที่จะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาล ก็มีนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างเงิน สร้างคน และสร้างชาติ เพื่อพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่า และอนาคตที่ยั่งยืน อาทิ นโยบายประกันรายได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ประกันรายได้คนไทย แต่จะประกันรายได้ประเทศไทยด้วย สร้างคนด้วยการศึกษาที่ทันสมัย และสวัสดิการตลอดชีพ รวมทั้งการสร้างชาติด้วยระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอะไรก็ได้ ต้องเป็นประชาธิปไตยสุจริต ทั้งนี้สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือ ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมา ประชาธิปัตย์ได้มีการเปิดนโยบาย อาทิ นโยบายประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด ส่วนผลไม้จะหาผู้ซื้อมาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เกษตรกร หรือนโยบายเกษตรพันธะสัญญา นโยบายจ่ายเงินชาวนา 30,000 บาท ต่อครัวเรือน นโยบายธนาคารหมู่บ้านชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท นโยบายออกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ ให้กลายเป็นเรื่องที่กฎหมายหรือรัฐบาลให้การรับรอง และถ้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนตั้งรัฐบาลเรามีนโยบายชัดเจนจะออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลงให้กับประชาชนภายใน 4 ปี นโยบายนมโรงเรียนแจกนักเรียนฟรี 365 วัน นโยบายสำหรับประมงท้องถิ่น ประมงพื้นบ้านที่ทำประมงน้ำจืด รับ 1 แสนบาททุกปี ทุกกลุ่ม และนโยบายสำหรับชาติพันธุ์ พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดประเทศไทยต้องได้สัญชาติไทย

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า สุดท้ายประชาธิปัตย์ยังมีนโยบายที่จะพาภาคเหนือเดินหน้าไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจสังคมต่อไป ด้วยนโยบายสำคัญ “เชื่อมเหนือเชื่อมโลก” โดยจะเชื่อมด้วยการคมนาคม ผ่านเส้นทางทั้งแม่น้ำโขง และเส้นทางบก เชื่อมโลกด้วยการท่องเที่ยว เชื่อมโลกด้วยการส่งออก เชื่อมโลกด้วยการค้าชายแดน ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ไปจีน และเส้นทางอื่นๆ เพื่อให้การท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าคล่องตัว และต้องเชื่อมโลกด้วยซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) อัตลักษณ์ความเป็นล้านนา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามเราต้องจะเอาซอฟต์พาวเวอร์นี้มาแปลงเป็นสินค้า เป็นบริการ เป็นการท่องเที่ยว แล้วขายให้กับคนทั้งโลก เลือกตั้งเที่ยวหน้าไม่เหมือนคราวที่แล้ว เลือกตั้งเที่ยวหน้าบัตร 2 ใบ โดยพรรคประชาธิปัตย์พร้อมส่งผู้สมัครเขตครบ 400 ส่งผู้สมัครบัญชีรายชื่อครบ 100 รวมเป็น 500 ทุกคะแนนของพี่น้องทั้ง 2 ใบ มีความหมายสำหรับประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ถ้าท่านเห็นด้วยกับพวกตน และพร้อมช่วยให้ประชาธิปัตย์ ได้มีโอกาสไปเป็นแกนตั้งรัฐบาล บริหารราชการแผ่นดินในอนาคต เพื่อเราและเพื่อประเทศ พี่น้องช่วยกาทั้ง 2 ใบ กาทั้งคนและพรรค