ไดโนเสาร์บุกทำเนียบรอต้อนรับเด็ก 14 ม.ค.

2023-01-13 16:57:30

ไดโนเสาร์บุกทำเนียบรอต้อนรับเด็ก 14 ม.ค.

Advertisement

ทำเนียบรัฐบาลเตรียมจัดงานวันเด็ก 14 ม.ค. จัดแสดงไดโนเสาร์จำลอง  พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทำเนียบรัฐบาล ได้เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66  ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการจัดแสดงไดโนเสาร์จำลอง หุ่นยนต์และนักบินอวกาศ รถไมโครคาร์ (รถยนต์นั่งขนาดเล็กที่สุด) และรถคาร์ท   โดยกิจกรรมที่จะจัดในปีนี้ภายใต้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" และมีกิจกรรมส่งเสริม ความเป็นไทย ใจรักชาติ พลังอำนาจของเด็กไทย โดยเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง การแข่งขันกีฬา และเกมส์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยในทุกมิติเพื่อปลูกฝังให้รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี รักความเป็นไทย รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าพบ ประกอบด้วย เด็กที่เรียนดีที่มีความกตัญญู เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี