"ทิพานัน"ชูผลสำเร็จนายกฯวางระบบคมนาคมเชื่อม "ไทย-อาเซียน-จีน"

2023-01-13 10:52:02

"ทิพานัน"ชูผลสำเร็จนายกฯวางระบบคมนาคมเชื่อม "ไทย-อาเซียน-จีน"

Advertisement

รองโฆษกรัฐบาลชูผลสำเร็จนายกฯวางระบบคมนาคมเชื่อม "ไทย-อาเซียน-จีน"  ชวนคนไทยโดยสาร ขนส่งสินค้าเส้น  "หนองคาย-เวียงจันทน์-ท่านาแล้ง" ชี้ก้าวสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด เน้นลงมือทำมากกว่าสร้างวาทกรรมการเมือง

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงโครงข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภูมิภาค โดยได้ผลักดันการเชื่อมต่อการเดินทางจากภูมิภาคอาเซียนไปถึงประเทศจีนผ่านผ่านโครงการต่างๆ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์มีความยินดีที่หนึ่งในโครงการซึ่งจะช่วยเสริมการเดินทางสัญจร การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค คือ รถไฟเส้นทางหนองคาย-เวียงจันทน์-ท่านาแล้ง แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัด โดยมีราคาค่าตั๋วโดยสารเพียง คนละ 20 บาทเท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนไทย

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ เป็นขบวนรถรวมรถไฟโดยสารและรถไฟขนส่งสินค้า มีระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ทางรถไฟสายนี้เป็นรถไฟที่เชื่อมต่อจากทางรถไฟช่วงหนองคาย - ท่านาแล้ง ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา ขณะนี้เปิดให้บริการทุกวันๆละ 4 รอบวิ่งตามเวลาดังนี้

1. หนองคาย 07.30 น. ถึง ท่านาแล้ง 07.45 น.

2. ท่านาแล้ง 10.00 น. ถึง หนองคาย 10.45 น.

3. หนองคาย 14.45 น. ถึง ท่านาแล้ง 15.00 น.

4. ท่านาแล้ง 17.30 น. ถึงหนองคาย 17.45 น.

โครงการนี้อยู่ในการดำเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-ลาว-จีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งไทยลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อการเชื่อมต่อโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟระหว่างจีน-ลาว ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านระบบรางในภูมิภาค เสริมการเดินทางในภูมิภาคและทำให้การขนส่งสะดวกง่ายดายขึ้น เพื่อการเจริญเติบโตทางศรษฐกิจในเขตนี้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โดยยังมีโครงการอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมศักยภาพของไทย เชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียนและจีน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เช่น สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ที่มีความคืบหน้าไปแล้ว เกินกว่า 60% และโครงการพัฒนาถนนเชื่อม ภู่ดู่-เวียงจันทน์ที่มีความคืบหน้า 83% ซึ่งในอนาคตวางไว้เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อในโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่–เวียงจันทน์ด้วย ถือเป็นผลสำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่ตลอดเส้นทางที่โครงการต่างๆ มีแนวผ่าน เชื่อมโยงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ที่มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่เน้นลงมือทำมากกว่าคำพูดและสร้างวาทกรรมการเมือง เชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อผลลัพธ์ในการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้พี่น้องคนไทยทุกคน จึงมั่นใจว่าประเทศไทยภายใต้การบริหารของพล.อ.ประยุทธ์เดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด