เดลีขึ้นแท่นเมืองมีมลพิษมากสุดของอินเดียในปี 2022

2023-01-12 18:50:02

เดลีขึ้นแท่นเมืองมีมลพิษมากสุดของอินเดียในปี 2022

Advertisement

นิวเดลี, 12 ม.ค. (ซินหัว) — รายงานฉบับหนึ่งที่อ้างอิงการวิเคราะห์จากคณะกรรมการควบคุมมลพิษส่วนกลาง เปิดเผยว่าเดลี เขตเมืองหลวงของอินเดีย เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของประเทศในปี 2022

รายงานดังกล่าวจัดทำโดยเครื่องมือติดตามโครงการอากาศสะอาดแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมของไคลเมต เทรนด์ (Climate Trends) โครงการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และรีแพร์เออร์ ลีฟวิง ไซเอนส์ (Respirer Living Sciences) บริษัทชั้นนำด้านคลังข้อมูลขนาดใหญ่ โดยออกแบบมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายอากาศสะอาดของอินเดีย

การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บ่งชี้ว่าเดลีรั้งตำแหน่งเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในปี 2022 โดยมีความเข้มข้นของฝุ่นพิษขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) เฉลี่ยต่อปี 99.71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ดีตัวเลขนี้ดีขึ้นกว่าร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2019 ทว่ายังคงต่ำกว่าระดับที่ต้องการ

ทั้งนี้ เครื่องมือติดตามโครงการอากาศสะอาดแห่งชาติเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลอินเดีย โดยมีเป้าหมายลดมลพิษลงร้อยละ 20-30 ภายในปี 2024 เมื่อเทียบกับระดับปี 2017 และมุ่งพัฒนาคุณภาพอากาศใน 122 เมือง

เครื่องมือติดตามฯ ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2019 ระบุว่าส่วนใหญ่แล้วเมือง 10 อันดับแรกในรายชื่อเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในปี 2022 มาจากที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ-คงคา ซึ่งสะท้อนว่าการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงในระยะยาว ต้องอาศัยแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศที่ดีขึ้นในภูมิภาคนอกเหนือจากเดลี

อนึ่ง การวิเคราะห์ฉบับดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เมื่อวันอังคาร (10 ม.ค.) เนื่องในโอกาสการเปิดตัวเครื่องมือติดตามฯ ครบ 4 ปี


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนวิ่งบนถนนท่ามกลางหมอกควันหนาทึบในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย วันที่ 3 พ.ย. 2022)