ฮือฮาผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ร้องหมอลำ พูดสร้างแรงบันดาลใจเยาวชน (มีคลิป)

2023-01-12 17:15:41

ฮือฮาผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ร้องหมอลำ พูดสร้างแรงบันดาลใจเยาวชน (มีคลิป)

Advertisement

ฮือฮา ผวจ.กาฬสินธุ์ร้องหมอลำ พร้อมพูดสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนมีฝัน ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66  ผู้สื่อข่าว จ.กาฬสินธุ์ รายงานว่า  นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจ น้องๆ นักเรียนที่มารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ที่จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ จ.กาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบัวขาว  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้จับไมค์ร่วมร้องหมอลำเรียกเสียงฮือฮา เพราะผู้ว่าฯ สามารถร้องได้เหมือนศิลปิน ที่ได้อธิบายให้เยาวชนมีฝัน เหมือนตนที่เป็นลูกชาวนาแต่ด้วยความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ว่าฯ หรือมารับราชการเป็นข้าราชการที่ดีได้ โดยเน้นย้ำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วย


จากนั้นได้ชมการแสดงความสามารถของน้องๆ นักเรียน กลุ่มชมรมดนตรีสากล โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ พร้อมพูดสร้างแรงบัลดาลใจขอให้น้องนักเรียนทุกคน แสดงความสามารถออกมาให้ท่านเห็นอย่างเต็มที่ และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ภายใต้แนวคิด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด