ไม่จำเป็นอย่ามา! ลาดพร้าว เบี่ยงจราจร 3จุด

2018-02-02 11:18:33

ไม่จำเป็นอย่ามา! ลาดพร้าว เบี่ยงจราจร 3จุด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจ้งข่าวว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  จำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบน ถ.ลาดพร้าว 3 จุด เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการ เริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Advertisementจุดที่ 1 ถ.ลาดพร้าว ตั้งแต่ ซ.ลาดพร้าว 128 ถึง ซ.ลาดพร้าว 98/1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 128 ถึง ซ.ลาดพร้าว 124 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซ.ลาดพร้าว 98/1

จุดที่ 2 ถ.ลาดพร้าว ตั้งแต่ ซ.ลาดพร้าว 98/1 ถึง ซ.ลาดพร้าว 78 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 98/1 ถึง ซ.ลาดพร้าว 92/1 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซ.ลาดพร้าว 78

Advertisement

จุดที่ 3 ถ.ลาดพร้าว ตั้งแต่ ซ.ลาดพร้าว 78 ถึง ซ.ลาดพร้าว 45/1  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 78 ถึง ซ.ลาดพร้าว 72 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซ.ลาดพร้าว 45/1โดยการดำเนินงานทั้ง 3 จุด จะดำเนินงาน- ปิดการจราจรช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องจราจร ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกรัชดา – ลาดพร้าว ตลอด 24 ชั่วโมง- ปิดการจราจรช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) เพิ่มอีก 1 ช่องจราจร ฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกบางกะปิ ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงานทั้งนี้การเบี่ยงการจราจร 3จุดบน ถ.ลาดพร้าว เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก และอาจมีเสียงดังรบกวนในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เส้นทาง แนะให้หลีกเลี่ยง  โดย รฟม. ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Advertisement