"วีระกร"จี้รัฐบาลสกัดลอบนำเข้าสุกรจากต่างประเทศ

2023-01-05 17:48:26

"วีระกร"จี้รัฐบาลสกัดลอบนำเข้าสุกรจากต่างประเทศ

Advertisement

"วีระกร"จี้รัฐบาลสกัดลักลอบนำเข้าสุกรจากต่างประเทศ แค่ 6 เดือน สูญกว่า 35  ล้าน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66 นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น คนที่หนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าสุกรจากต่างประเทศที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ได้รับความเดือดร้อนและต้องปิดกิจการ สืบเนื่องจาก เมื่อปี 62 จนถึงปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสหมูที่อันตรายและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรไปทั่วประเทศ ทำให้ผลผลิตของสุกรในประเทศลดลง จากการสำรวจของกรมปศุสัตว์ ประชาชนมีความต้องการการบริโภคสุกรสูงถึงคนละ 20 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ คิดเป็นปีละ 390 ล้านกิโลกรัม แต่กำลังการผลิตในประเทศมีเพียง 27 ล้านกิโลกรัม จึงทำให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ

นายวีระกร กล่าวต่อว่า จากสถิติการจับกุมการลักลอบนำเนื้อสุกร และชิ้นส่วนสุกรที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค. 65 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด จำนวน 14 คดี รวม 174,832 กิโลกรัม มูลค่า 35,584,340 บาท ซึ่งส่งผลต่อราคาสุกรหน้าฟาร์มของเกษตรกร รายย่อยลดลง แต่ราคาค่าอาหารสัตว์กลับแพงขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยขาดทุน ต้องปิดกิจการไปเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอให้รัฐบาลตรวจสอบเชื้อโรคของเนื้อสุกรที่ลักลอบนำเข้า ว่ามีหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่บริโภคอีกด้วย