"เฉลิม"เสนอ 8 ข้อมาตรการควบคุมอาวุธ

2023-01-05 16:45:07

"เฉลิม"เสนอ 8 ข้อมาตรการควบคุมอาวุธ

Advertisement


"เฉลิม"เสนอ  8 ข้อมาตรการควบคุมอาวุธทุกชนิด ชี้หากมีโอกาสแก้ไขปัญหา จะพยายามเป็นระยะ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า มาตรการการรักษาความปลอดภัยเรื่องอาวุธทุกชนิด เมื่อประเทศไทยได้มีการอนุญาตในบางส่วน ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีมาตรการควบคุมโดยเคร่งครัด มีมาตรการทางกฎหมายลงโทษตามความหนักเบาของการกระทำความผิด โดยมีมาตรการดังนี้

1. มาตรการสูงสุดไม่อนุญาตให้มีอาวุธทุกชนิด

2.เมื่อรัฐบาลได้อนุญาตให้มีอาวุธบางชนิดแล้ว จากเหตุการณ์ จ.หนองบัวลำภู รัฐบาลต้องออกมาตรการลดการนำเข้าอาวุธทั้งหมด และอาวุธที่มีอยู่ต้องลดการอนุญาตลงครึ่งหนึ่ง

3.อาวุธที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนสามารถขอใบพกพาได้ จะต้องลดการอนุญาตลงครึ่งหนึ่งทันที

4.จะต้องเน้นการอนุญาตให้น้อยลงๆ จนในที่สุดต้องไม่มีการอนุญาตการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ต้องให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามโดยแท้จริง ไม่ใช่ว่าเพียงเป็นเจ้าหน้าที่ก็พกพาอาวุธปืนหรืออาวุธอื่นๆ ได้โดยทันที ซึ่งยึดหลักการโดยจะต้องลดการอนุญาต ลดการนำเข้า โดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาวุธปืนโดยทั่วไป5.เจ้าของอาวุธปืนผู้ใดที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนต้องยกเลิกให้หมด สำหรับเจ้าหน้าที่ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการที่จะใช้อาวุธ โดยอ้างว่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยอนุญาตได้แต่ต้องควบคุม และเรียกเก็บอาวุธด้วยมาตรการที่เข้มข้น สำรวจอาวุธปืนทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ซื้อไปเป็นการส่วนตัวจะต้องเรียกคืนและชำระทรัพย์สินคืนให้

6. ยังมีความจำเป็นที่บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐกับพวกพนักงานธนาคาร ซึ่งจะต้องมีอาวุธ เพื่อปฏิบัติหน้าที่

7.มาตรการสำคัญ ระงับการอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและมีใบพกปืน หากใครมียกเลิกให้หมดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยจะต้องค่อยๆ ดำเนินการเรียกเก็บอาวุธแล้วชำระเงินคืนให้ ต้องมีคณะกรรมการหรือมีอยู่แล้วประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

8.สำหรับข้าราชการตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธจะต้องสร้างความเข้าใจ ระมัดระวังเรื่องอารมณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเรามีโรงพยาบาลทั่วประเทศ การใช้อาวุธปืนด้วยอารมณ์รุนแรง เข่นฆ่าโดยขาดสติเป็นอันตรายยิ่งสำหรับสังคมไทย

หากผมมีโอกาสได้แก้ไขปัญหานี้ จะพยายามเป็นระยะๆ หรือเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไป เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ ขอภาวนาว่า ให้เป็นปีเริ่มต้นให้ปราศจากความเหี้ยมโหด และหามาตรการเสริมในการแก้ปัญหาต่อไป