ฮุนเซนชี้ "จีน" เปิดพรมแดน หนุน "กัมพูชา" ฟื้นเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว

2023-01-04 18:55:23

ฮุนเซนชี้ "จีน" เปิดพรมแดน หนุน "กัมพูชา" ฟื้นเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว

Advertisement

กระแจะ, กัมพูชา, 4 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (2 ม.ค.) สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่าการกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้งของจีนจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกัมพูชา

ฮุนเซนกล่าวระหว่างพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่ลงทุนโดยจีนในจังหวัดกระแจะว่า กัมพูชาและประเทศอื่นๆ รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังจากจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก มีแผนเปิดพรมแดนอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. นี้ โดยกัมพูชาเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวจีน

ฮุนเซนเสริมว่ากัมพูชายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนั้นฮุนเซนเผยว่าเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อจีนเปิดพรมแดนอีกครั้ง เราจึงหวังว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนราว 2 ล้านคนอีกครั้งในปีนี้ โดยก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน 2.36 ล้านคนในปี 2019

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน 4 เสาหลักค้ำจุนเศรษฐกิจกัมพูชา โดยยุคก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 6.6 ล้านคนในปี 2019 และทำรายได้รวม 4.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.68 แสนล้านบาท) ซึ่งครองสัดส่วนร้อยละ 12.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี (GDP)

กัมพูชามีชื่อเสียงด้านมรดกโลก 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือนครวัดในจังหวัดเสียมราฐ ปราสาทพระวิหารในจังหวัดพระวิหาร และแหล่งโบราณคดีสมบูรณ์ไพรคุกในจังหวัดกำปงธม ทั้งยังมีแนวชายฝั่งเก่าแก่ยาว 450 กิโลเมตร ที่ทอดยาวทั่ว 4 จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้อีกด้วย

(แฟ้มภาพซินหัว : ปราสาทบายนในอุทยานโบราณคดีอังกอร์ จังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา วันที่ 5 เม.ย. 2022)


(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือหมู่ปราสาทนครวัด จังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา วันที่ 17 ธ.ค. 2022)