สิ้นกวีนักเขียน-ศิลปินแห่งชาติ "เรืองอุไร กุศลาสัย"

2018-02-01 11:25:57

สิ้นกวีนักเขียน-ศิลปินแห่งชาติ "เรืองอุไร กุศลาสัย"

Advertisement

บรรณพิภพเศร้า ศาสตราจารย์พิเศษ "เรืองอุไร กุศลาสัย" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ 31 ม.ค.2561 ที่บ้านพัก ด้วยอายุ 97 ปี โดยจะมีการบำเพ็ญกุศล และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. เวลา 19.30 น. ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เสียชีวิตแจ้งความประสงค์ขอบริจาคร่างกายให้คณะกายวิภาค โรงพยาบาลศิริราช ต่อไป
สำหรับ "ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2559 สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย อาทิ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา กวีนิพนธ์และประวัติ เพลงตำรา ตลอดจนผลงานในลักษณะการเผยแพร่ความรู้
ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย กับสามี กรุณา กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2546

ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย เกิดวันที่ 21 มิ.ย. 2463 เริ่มเขียนหนังสือในช่วงที่เข้ารับราชการใหม่ๆ มีผลงานสร้างสรรค์ 5 ประเภท ได้แก่ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา กวีนิพนธ์และประวัติ เพลงตำรา คู่มือหนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสียงร้องทำนองเสนาะ เพลงกล่อมลูก และเพลงต่างๆ ตลอดจนผลงานในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ 

ผลงานนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างสม่ำเสมอกว่า 5 ทศวรรษ นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2559