คลังเปิดลงทะเบียนคนจนเฟสสองรับเพิ่ม200วันนี้

2018-02-01 10:25:04

คลังเปิดลงทะเบียนคนจนเฟสสองรับเพิ่ม200วันนี้

กระทรวงการคลังพร้อมให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนนจนเฟสสองเริ่มวันที่ 1 ก.พ. ผู้ลงทะเบียนรอบนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 100-200  บาท 

นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเริ่มวันที่ 1 ก.พ. ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. มีความพร้อมสำหรับการรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนได้จัดเตรียมโครงการรองรับของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ไว้แล้ว ให้ผู้มาลงทะเบียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยราว 4.7 ล้านคน โดยจะมีมาตรการจูงใจสำหรับผู้ถือบัตรฯที่มาเข้าโครงการในเฟส 2 กรณีที่รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีจะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน ส่วนในกรณีที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน


Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง