ทางหลวงเร่งจัดทำป้ายเตือนรถบรรทุกทำน้ำยางตก

2018-02-01 00:00:58

ทางหลวงเร่งจัดทำป้ายเตือนรถบรรทุกทำน้ำยางตก

แขวงทางหลวง 3 สุราษฎร์ธานี จัดทำป้ายประกาศมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกทำน้ำยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตกบนพื้นถนน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตามนโยบายอธิบดีกรมทางหลวง 


เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่แขวงทางหลวงที่ 3(เวียงสระ)สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการจัดทำป้ายประกาศมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกน้ำยางพารา ทำน้ำยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตกบนพื้นถนน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตามนโยบายอธิบดีกรมทางหลวง 


ว่าที่ ร.ต.วรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผอ.แขวงทางหลวงที่ 3(เวียงสระ) สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เขตรับผิดชอบมีโรงงานยางพารา โรงงานปาล์ม และเหมืองแร่กว่า 1,000 แห่ง มีเส้นทางจุดเสี่ยงหลายแห่ง ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้รถใช้ความเร็วตามป้ายแนะนำของกรมทางหลวง หากพบเห็นรถบรรทุกน้ำยางพาราทำน้ำยางหล่นบนทางหลวงสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ฟรีตลอด 24 ชม.


สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ทางหลวง 2535 มาตรา 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทางหากเจ้าพนักงานทางหลวงหรือตำรวจพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดีได้ทันที ซึ่งมีโทษตามมาตรา 72 คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักมากแต่ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง