ประกาศ 20 สถานที่ห้ามชุมนุมกีดขวางช่วงเอเปค 14-19 พ.ย.

2022-11-12 00:30:03

ประกาศ 20 สถานที่ห้ามชุมนุมกีดขวางช่วงเอเปค 14-19 พ.ย.

Advertisement

นายกฯลงนามประกาศ 20 สถานที่ห้ามชุมนุมกีดขวางพื้นที่ช่วงประชุมเอเปค 14-19 พ.ย.

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยมีใจความว่า โดยที่การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ตามนัยมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงสมควรกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และสถานที่พำนักของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2561 เป็นสถานที่ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5  และและมาตรา 8 (5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศให้สถานที่และถนนบริเวณอาณาโดยรอบสถานที่ตามแนบท้ายประกาศนี้ให้เป็นสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) ตั้งแต่วันที่ 14-19 พ.ย. 2565 ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และพื้นที่ถนนและบริเวณอาณาโดยรอบของสถานที่ตามประกาศ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศดังกล่าวแนบรายชื่อสถานที่ตามมาตรา 8 (5) พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  ที่กำหนดว่าการชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ ประกอบด้วย

1.สถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2.สถานที่พำนักผู้แทนประเทศในการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ ได้แก่ 2.1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ผู้แทนบูรไน 2.2 โรงแรมอนันตรา สยาม ผู้แทนสหรัฐอเมริกา 2.3 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ ผู้แทนสิงคโปร์ 2.4 โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ ผู้แทนนิวซีแลนด์ 2.5 โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ผู้แทน เปรู 2.6 โรงแรมดิ แอทธินี ผู้แทนไต้หวันและเวียดนาม 2.7 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ผู้แทนญี่ปุ่น 2.8 โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพ ผู้แทนอินโดนีเซีย 2.9 โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ ผู้แทน ฮ่องกงและกัมพูชา 2.10 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ผู้แทน ชิลีและปาปัวนิวกินี 2.11 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ผู้แทนแคนาดา 2.12 โรงแรมโซ แบงคอก ผู้แทนฝรั่งเศส 2.13 โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรีย ผู้แทน มาเลเซีย 2.14 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ผู้แทนซาอุดิอาราเบีย 2.15 โรงแรมแบงคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค ผู้แทนฟิลิปปินส์ 2.16 โรงแรมสุโขทัย กทม.  ผู้แทน ออสเตรเลีย 2.17 โรงแรมบันยันทรี ผู้แทนเม็กซิโก 2.18 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กทม.  ผู้แทนจีน 2.19 โรงแรมแชงกรี-ลา กทม. 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.2565

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี