เหอเป่ยพบหินจารึกหลุมศพ ยุคราชวงศ์ถัง สลักอักษร 209 ตัว

2022-11-11 17:35:51

เหอเป่ยพบหินจารึกหลุมศพ ยุคราชวงศ์ถัง สลักอักษร 209 ตัว

Advertisement

สือเจียจวง, 11 พ.ย. (ซินหัว) — คณะนักโบราณคดีของจีนค้นพบหลุมศพพร้อมหินจารึกจากปี 670 ช่วงยุคราชวงศ์ถัง (ปี 618-907) ในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน

หน่วยงานคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมท้องถิ่นระบุว่าหลุมศพดังกล่าวถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างถนนในอำเภอหลินเฉิงของเมืองสิงไถ ส่วนหินจารึกประกอบด้วยตัวอักษร 209 ตัว

คณะนักโบราณคดียังค้นพบรูปปั้นดินเผาขนาดเล็ก ซากสัตว์ ชาม และวัตถุประกอบพิธีศพอื่นๆ ภายในหลุมศพ นอกเหนือจากหินจารึกที่มีการแกะสลักรูปกระต่ายแบบนูนต่ำ

สั่วลี่เสีย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมหลินเฉิง เผยว่าหินจารึกมอบข้อมูลประวัติศาสตร์เชิงสนับสนุนต่อการศึกษาวิวัฒนาการทางภูมิศาสตร์ของหลินเฉิง

ขณะเดียวกันหินจารึกยังเป็นแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจวัฒนธรรมครอบครัวและธรรมเนียมประเพณีการฝังศพของราชวงศ์ถังด้วย

(ภาพจากสำนักสารนิเทศอำเภอหลินเฉิง : หินจารึกของหลุมศพโบราณ ซึ่งถูกค้นพบในอำเภอหลินเฉิง เมืองสิงไถ มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน)

(ภาพจากสำนักสารนิเทศอำเภอหลินเฉิง : หินจารึกของหลุมศพโบราณ ซึ่งถูกค้นพบในอำเภอหลินเฉิง เมืองสิงไถ มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน)