นายกฯบินร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา

2022-11-10 11:01:54

นายกฯบินร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา

Advertisement

นายกฯบินร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา พร้อมเสริมสร้างประชาคมอาเซียน สร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน รักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 10 พ.ย.65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมภริยา ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย.65  การประชุมครั้งนี้ถือเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของกัมพูชาในปี 65 ภายใต้แนวคิดหลัก "อาเซียน เอ.ซี.ที : รับมือความท้าทายร่วมกัน" (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together) ทั้งนี้ กัมพูชาจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.65

โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการหยิบยกและไทยมุ่งผลักดัน อาทิ การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกัน เช่น ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น การสร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมี key message ในการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ คือ "สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง – ร่วมแรงสู่อนาคต – เคารพวิถีอาเซียน"

สำหรับกำหนดการประชุมที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย.65

ในช่วงเช้า - นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ในช่วงบ่าย - การหารือระหว่างผู้นำประเทศอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน

15.15 น. - การหารือระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

16.30 น. - การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

17.30 น. - การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

วันศุกร์ที่ 11 พ.ย.65

08.30 - พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41

08.50 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40

10.30 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 41

14.00 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25

15.20 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 23

17.30 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน สหประชาชาติ ครั้งที่ 12

วันเสาร์ที่ 12 พ.ย.65

08.00 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 25

09.50 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 19 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย

11.10 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2

14.00 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 25

15.20 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 10

16.40 น. - การประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา

19.30 น. - งานเลี้ยง Gala Dinner

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.65

08.00 น. - การประชุม ASEAN Global Dialogue ครั้งที่ 2

10.15 น. - การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 17

12.30 น. - พิธีปิด และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน

ในช่วงเย็น - นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทย