"มัลลิกา"จี้ กสทช. แก้กฎกติกาเก่าให้ค่าบริการมือถือ อินเทอร์เน็ตถูกลง

2022-11-09 17:25:53

  "มัลลิกา"จี้ กสทช. แก้กฎกติกาเก่าให้ค่าบริการมือถือ อินเทอร์เน็ตถูกลง

Advertisement

"มัลลิกา"จี้ กสทช. แก้กฎกติกาเก่ารองรับการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ให้ค่าบริการถูกลง

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64  ที่รัฐสภา ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์นอภิปรายหารือสภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) โดยให้ แก้ไขระเบียบกติกากฎหมายเก่าให้ทันสมัยรองรับการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นหลังภาวะวิกฤตโรคระบาดซึ่งการใช้บริการและการใช้ชีวิตของเยาวชนประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบ New normal เด็กเยาวชนประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาประชาชนใช้เพื่อการสื่อสารสืบค้นและรูปแบบธุรกิจาี่เปลี่ยนไป  โดยประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ประมาณ 65.4 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 56 ล้านคน คิดเป็น 86 % ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 62 ล้านคน คิดเป็น 95.2% สัดส่วนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 94.1% จึงทำให้ปริมาณคอมพิวเตอร์ประจำครัวเรือน จำนวนสมาร์ทโฟนก็มากตามไปด้วยกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารจำเป็นและใช้เวลาใช้วิถีชีวิตกับ อุปกรณ์เหล่านี้ในช่วงเวลาที่ยาวนาน  จึงขอท่านประธานส่งข้อมูลไปถึง กสทช.เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ค่าใช้บริการลดลงให้เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน พี่น้องประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ผู้ให้บริการค่ายต่างๆแข่งขันกันเองเท่านั้น