"ชาติพัฒนากล้า"เสนอรัฐออกคำสั่งปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มีคลิป)

2022-11-06 14:06:41

"ชาติพัฒนากล้า"เสนอรัฐออกคำสั่งปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มีคลิป)

Advertisement

"ชาติพัฒนากล้า"ร่วมเครือข่ายสุราเสนอรัฐบาลออกคำสั่งปลดล็อกเงื่อนไขการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3 เรื่อง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 65  ที่พรรคชาติพัฒนากล้า นำโดยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค นายบุญสืบ จันทร์แจ่มศรี ผู้เสนอตัวสมัคร ส.ส.กทม. นายธนากร คุปตจิตต์ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) นายเจริญ เจริญชัย แอดมินเพจสุราไทย ร่วมกันแถลงข่าว เสนอรัฐบาลออกคำสั่งควิกวิน ปลดล็อกเงื่อนไขการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า การพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. .. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 พ.ย. มี่ถูกคว่ำในวาระ3 นั้น ตรงนี้ส.ส. พรรคชาติพัฒนากล้า มีส่วนร่วมลงมติเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 แต่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านการพิจารณา แม้ตอนนี้รัฐบาลออกกฎกระทรวงมาใหม่ ให้สามารถผลิตได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องการนำออกมาขาย ซึ่งพรรคชาติพัฒนากล้า เสนอการแก้ไขแบบควิกวิน 3 เรื่อง ที่รัฐบาลมีอำนาจทำได้ทันทีคือ 1.ยกเลิกการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 14.00 -17.00 น. เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันที โดยการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2.ยกเลิกการห้ามขายออนไลน์ ช่วยเปิดโอกาสให้รายเล็กมีพื้นที่ขายได้ ซึ่งสามารถทำได้ทันทีโดยการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นกัน และ 3.ปลดล็อคให้สามารถบอกแหล่งที่มา ลักษณะของสุราได้ โดยการแก้ไขประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับสลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


"เราไม่ได้ส่งเสริมให้คนไทยกินเหล้ามากขึ้น แต่มีจุดมุ่งหมายที่จะแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นเกษตรมูลค่าสูง สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นสุราชั้นดี องุ่นมีค่าที่สุดตอนเป็นไวน์ สับปะรดมีค่าที่สุดตอนที่เป็นบรั่นดี ซึ่งข้อเสนอควิกวิน ทั้ง 3 ข้อ จะนำไปสู่การหารือที่ประชุมวิป เพื่อตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรี โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอแก้กฎหมาย" นายอรรถวิชช์ กล่าว

ด้านนายธนากร คุปตจิตต์ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) กล่าวว่า ข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ เป็นเรื่องชัดเจนว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ซึ่งสภาพัฒน์เคยบอกว่าล้มแล้วต้องลุกให้ไว ข้อเสนอเหล่านี้จึงเป็นโอกาสฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรม และช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลมีอำนาจสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่กระทบต่องบประมาณแผ่นดิน และสามารถติดตามว่าคุ้มค่ากับสังคม เศรษฐกิจ เป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่ หากไม่เป็นประโยชน์ ก็สามารถกลับมาใช้ประกาศเดิมได้

นายเจริญ เจริญชัย แอดมินเพจสุราไทย นักวิชาการด้านสุรา กล่าวว่า ข้อห้ามตามประกาศทั้ง 3 เรื่อง มีที่มาจาก พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งตนเองและภาคประชาชนได้เข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ และด้วยการบรรจุอยู่ในวาระจะพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่นอกจากทั้ง 3 เรื่อง ที่พรรคชาติพัฒนากล้าเสนอ ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขการพูดหรือกล่าวถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลายกรณีแค่พูดความรู้สึกส่วนตัวที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการพาณิชย์ แต่ก็ถูกดำเนินคดี สุราไทยคุณภาพดี ชนะการประกวด ก็ยังไม่สามารถบอกแหล่งที่มา หรือบอกแม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นสุราชนิดใดได้ โดยเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ ไม่ได้กระทบแต่ผู้ผลิตหรือผู้ขายเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป