สนช.มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์

2017-04-20 15:55:32

สนช.มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์

Advertisement

ประธาน สนช.ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ เนื่องด้วยเป็นการประชุมลับ ส่วนกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ การปฏิรูป เชื่อว่าไม่มีปัญหาเรื่องกรอบเวลา
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงการประชุมลับในร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ว่า รายละเอียดดังกล่าวเป็นการพิจารณาในชั้นลับ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ได้มีการผ่านวาระ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. นายพรเพชร ได้กล่าวว่า ร่างทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของกรอบเวลา / ส่วนกรณีที่โครงสร้างคณะกรรมการในยุทธศาสตร์ชาติ มีผู้นำเหล่าทัพนั่งเป็นคณะกรรมการ จะมีข้อถกเถียงกันในชั้นการพิจารณาหรือไม่ นายพรเพชร ระบุว่า หากมีประเด็นใดที่มีความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องเอาข้อถกเถียงมาพิจารณา  อย่างไรก็ตามต้องดู มาตรา 77 วรรค 2 ที่กำหนดให้ต้องมีการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง