สบส. รับเรื่องร้องเรียนกรณี รพ.เอกชนปลอมประวัติการรักษา

2022-11-03 13:59:24

สบส. รับเรื่องร้องเรียนกรณี รพ.เอกชนปลอมประวัติการรักษา

Advertisement

สบส. รับเรื่องร้องเรียนกรณี รพ.เอกชนปลอมประวัติการรักษาผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.65 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส.มอบหมายให้ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย และศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ เข้ารับเอกสารเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้อง และทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ กรณี รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ปลอมเอกสารประวัติการรักษาของผู้ร้อง โดยในวันนี้  สบส. จะดำเนินการบันทึกถ้อยคำของผู้ร้อง และออกคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องจากสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจง กรณีวิศกรสาว ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม หลังถูก รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง มั่วประวัติการรักษา ทั้งที่ไม่เคยแอดมิดนอน รพ.จริง แถมเอาไปเบิกสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม ทำให้เสียสิทธิประกันชีวิต ว่า  ประเด็นที่ 1 ข้อมูลการเข้ารักษาตัวของผู้ประกันตนตามเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 นั้นตรงกับข้อมูลการบันทึกเบิกการรักษาของประกันสังคม สำหรับประเด็นที่ 2 กรณีเวชระเบียนของโรงพยาบาล ระบุผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว 4 วัน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561นั้น ตรวจสอบแล้ว ไม่มีการบันทึกเบิกสิทธิการรักษาของประกันสังคม ฉะนั้น ตามที่เป็นข่าวว่า ที่มีการบันทึกในเวชระเบียนของโรงพยาบาลจึงไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด 

นายบุญสงค์  กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการรักษาของสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบประกันสังคม จะร่วมดูแลผู้ประกันตนให้เป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์กำหนด ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มแรกของการเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีทีมแพทย์ตรวจประเมินคุณภาพ และมาตรฐาน ของสถานพยาบาล พร้อมพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์การเจ็บป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการแก่ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นต่อไป