ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงไฟเขียวผลิตสุราพื้นบ้าน

2022-11-01 17:50:11

ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงไฟเขียวผลิตสุราพื้นบ้าน

Advertisement

"วิษณุ"เผย ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงการคลังไฟเขียวผลิตสุราพื้นบ้านจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ยันไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบตัดหน้าสภาฯ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 65 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2 เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปี 2560 ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าตึงเกินไป ทำอะไรก็ไม่ได้ จึงคิดกันว่าจะทำให้หย่อนลง คือออกกฎหมายฉบับใหม่โดยมีพรรคก้าวไกลที่เสนอร่าง  พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า และสภาฯ รับหลักการไป แต่เมื่อมาดูพบว่ากฎหมายของฝ่ายค้านหย่อน คือจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และกระทบกับภาษีรายได้ของประเทศ จึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะพบกันครึ่งทาง คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีข้อแนะนำว่า ไม่ต้องเดือดร้อนออกเป็น  พ.ร.บ. แต่ออกเป็นกฎกระทรวงได้ โดยกฎกระทรวงนี้อะไรที่เคยบังคับก็จะหย่อนลง เกือบจะเท่ากับพรรคก้าวไกล  กรมสรรพสามิตจึงยกร่างเสนอเข้ามา ซึ่ง ครม.พิจารณาแล้วให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูต่อ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาดูแล้วเห็นว่าไม่รัดกุม จึงปรับใหม่เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 2 โดยทิ้งฉบับที่ 1 และวันนี้ ครม.จึงอนุมัติกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 เรื่องนี้ไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบ หรือตัดหน้าสภาฯ  แต่ต้องการให้มีกฎเกณฑ์ เพื่อผ่อนปรนให้สามารถผลิตสุรา โดยเฉพาะสุราที่ไม่ได้มีเพื่อการค้าให้สามารถทำได้ โดยเฉพาะสุราพื้นบ้าน เพราะครม.เห็นว่าเป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 นี้ ไม่ได้ทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลง และทำให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตให้วุ่นวายและเป็นภาระแก่ประชาชน โดยร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา