"หัวหิน"อัญเชิญ "พระศรีธรศาสดา" ประดิษฐานพุทธอุทยานพระธาตุดอยทับช้าง

2022-10-14 20:12:07

"หัวหิน"อัญเชิญ "พระศรีธรศาสดา" ประดิษฐานพุทธอุทยานพระธาตุดอยทับช้าง

Advertisement

"หัวหิน" อัญเชิญ "พระศรีธรศาสดา" ประดิษฐานยังพุทธอุทยานพระธาตุดอยทับช้างให้ประชาชนกราบสักการะ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 ต.ค. 65 พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเศกสรรค์ อรุโณ เจ้าอาวาสพุทธอุทยานพระธาตุดอยทับช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อัญเชิญและปิดทอง “พระศรีธรศาสดา” ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว 1 องค์ และขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ขึ้นประดิษฐานยังอุโบสถพุทธอุทยานพระธาตุดอยทับช้าง บ้านคอกช้างพัฒนา ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง อดีตผู้บังคับการวิทยาลัยตำรวจ พล.ต.วิรัตน์ วงษ์จันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 1 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นายสมชาย กระแจะเจิม ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี

สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ได้จัดสร้างพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ทรงเครื่องจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว จำนวน 9 องค์ โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวว่า “พระศรีธรศาสดา” อ่านว่า พระ-สี-ทอ-ระ-สาด-สะ-ดา แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลทอดกฐิน ประจำปี 2565 จำนวน 9 วัด โดยวัดแรกได้แก่ พุทธอุทยานพระธาตุดอยทับช้าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.วัดจองคำ พระอารามหลวง จ.ลำปาง 3.วัดป่าจันทรมณี จ.ขอนแก่น 4.วัดมะสง จ.นนทบุรี 5.วัดสรรเพชร จ.นครปฐม 6. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร 7.วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา 8.พระธาตุกองมู จ.แม่ฮ่องสอน และ 9.วัดพรหมโลก จ.นครราชสีมา เพื่อให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาในพื้นที่ได้กราบสักการะบูชาเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป