"บราซิล" พบบุคลากรการแพทย์ดับ 4,500 ราย ขณะทำงานช่วงโควิด-19

2022-10-14 11:25:13

"บราซิล" พบบุคลากรการแพทย์ดับ 4,500 ราย ขณะทำงานช่วงโควิด-19

Advertisement

เซาเปาลู, 14 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (13 ต.ค.) บริการสาธารณะระหว่างประเทศ (PSI) ซึ่งเป็นสหพันธ์ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าบราซิลพบบุคลากรการแพทย์เสียชีวิตมากถึง 4,500 ราย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ขณะช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดใหญ่

รายงานอ้างอิงข้อมูลทางการซึ่งถูกรวบรวมเพื่อวิเคราะห์นโยบายสาธารณะท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวในบราซิลและประเทศอื่นๆ ระหว่างเดือนมีนาคม 2020-ธันวาคม 2021 ระบุว่าบุคลากรการแพทย์ที่เสียชีวิตข้างต้นส่วนหนึ่งเป็นพยาบาล 1,184 ราย ซึ่ง 8 ใน 10 รายเป็นผู้หญิง

ด้านกระทรวงสาธารณสุขบราซิลกล่าวว่าปัจจุบันบราซิลมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รวมอยู่ที่ 687,026 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐฯ ทั้งพบการระบาดของโรคโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐฯ และอินเดีย

อนึ่ง สหพันธ์ฯ ประกอบด้วยสหภาพการค้ากว่า 700 แห่ง อันเป็นตัวแทนของแรงงาน 30 ล้านคนใน 154 ประเทศ