ปารีสเล็งปิด "จอโฆษณา" ในที่สาธารณะเร็วขึ้น

2022-10-14 11:20:32

ปารีสเล็งปิด "จอโฆษณา" ในที่สาธารณะเร็วขึ้น

Advertisement

ปารีส, 13 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (12 ต.ค.) สภานครปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส ลงคะแนนเสียงเห็นชอบแผนริเริ่มปิดการทำงานของป้ายจอภาพดิจิทัลแสดงโฆษณาในพื้นที่สาธารณะเร็วขึ้นเพื่อประหยัดพลังงาน

พรรคกรีนแห่งฝรั่งเศส (French Green Party) เป็นผู้นำเสนอแผนริเริ่มนี้ต่อที่ประชุมสภาฯ โดยฟาตูมาตา โคเน ประธานพรรคฯ กล่าวว่าฝรั่งเศสมีป้ายจอภาพดิจิทัลแสดงโฆษณาราว 9,000 อัน ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 3,000 อันอยู่ในกรุงปารีส

อนึ่ง กรุงปารีสได้เริ่มต้นปิดไฟส่องสว่างตามสถานที่สำคัญเร็วขึ้น ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. เป็นต้นมา ซึ่งรวมถึงหอไอเฟลและศาลากลางปารีส เพื่อพยายามประหยัดพลังงาน