"ลูกพีช"ร้อง "สุดารัตน์" ช่วยถูกเลือกปฏิบัติ

2022-10-12 19:18:03

"ลูกพีช"ร้อง "สุดารัตน์" ช่วยถูกเลือกปฏิบัติ

Advertisement

"ลูกพีช" ตำนานสตรีข้ามเพศผู้บุกเบิกวงการนางแบบอเมริกา ร้อง "สุดารัตน์" ช่วย หลังถูกเลือกปฏิบัติระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเดินเรือสมุทร

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65  นาดา ไชยจิตต์ กรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย หัวหน้าคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ ได้รับการประสานงานจาก "พิชญ์ชฎาภาญ์ ภาษี" หรือ "ลูกพีช"  ตำนานสาวข้ามเพศไทยคนแรกๆ ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปบุกเบิกเส้นทางอาชีพนางแบบ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กรณีถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเดินเรือสมุทรจากสถาบันแห่งหนึ่ง


โดยภายหลังรับเรื่องร้องทุกข์ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้มอบหมายให้ "นาดา" และทีมกฎหมายพรรคไทยสร้างไทย ดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมาย และติดตามการเยียวยาอย่างใกล้ชิด

"นาดา"  กล่าวว่าปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ในขณะที่กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของรัฐโดยเฉพาะการละเมิดด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและเพศวิถี ยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ เนื่องจากความเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ อย่างเช่นกรณีล่าสุดที่สำนักนายกรัฐมนตรีฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) กรณีการแต่งเครือข่ายแบบของข้าราชการที่มีอัตลักษณ์เป็นบุคคลข้ามเพศ สำหรับการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในภาคธุรกิจ ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่เปิดช่องให้ผู้ละเมิดตีความ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ตามอำเภอใจ ในขณะที่ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นภาระในการต่อสู้จึงตกอยู่กับผู้ถูกละเมิด สำหรับกรณีของ "ลูกพีช" คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจากการเลือกปฏิบัตินั้นไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการบัญญัติกฎหมายรับรองการกำหนดเพศของบุคคลตามหลักการ Self-Determination ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยกำลังดำเนินการยกร่างและพร้อมเปิดเผยร่างกฎหมายต่อสาธารณชนโดยยึดเอาวันสากลเพื่อการตระหนักรู้ต่อบุคคล Intersex ซึ่งตรงวันที่ 26 ต.ค.65 ที่จะถึงนี้ เพื่อต้องย้ำความพร้อมในการผลักดันนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศให้เป็นวาระสำคัญของประเทศไทยต่อไป


ทั้งนี้ ลูกพีช พิชญ์ชฎาภาญ์ ประสบความสำเร็จ เป็นสาวข้ามเพศไทยคนแรกๆ ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปบุกเบิกเส้นทางอาชีพนางแบบ จนกระทั่งเปิด Model Agency สำหรับคนข้ามเพศแห่งแรกของมหานครนิวยอร์ก หนึ่งใน 4 เมืองหลวงของวงการแฟชั่นโลกที่ “Trans Models NYC” จนนิตยสาร Forbes จัดให้ติดอันดับผู้ทรงอิทธิพล Forbes 30

ลูกพีช พิชญ์ชฎาภาญ์ ได้รับสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวร มีสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเมื่อ 20 พ.ย. 2019 แต่เนื่องจากวิกฤตโรคระบาดCovid-19 ทุกสิ่งที่ลูกพีช พิชญ์ชฎาภาญ์ สร้างมาล้มครืนลงแทบไม่เหลืออะไร จึงใช้เงินเก็บทุกดอลลาร์ไปกับการดูแลชีวิตในช่วงที่ผู้ว่าการรัฐมีคำสั่งปิดเมือง ก่อนตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา และใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเดินเรือเป็นจำนวนเงินราว 74,000 บาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่การฝึกอบรมทางผู้ฝึกสอบนี้กลับเรียกขานเธอด้วยคำนำหน้าชื่อและสรรพนามว่า Mister และ He ตามลำดับตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม รู้สึกอับอาย เจ็บปวดอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายอย่างรุนแรง เพราะไม่คิดว่าเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศสภาพที่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เมื่อครั้งที่เธอได้สัมผัสอย่างเต็มที่ตอนอยู่ที่รัฐนิวยอร์ก จะถูกเหยียบย่ำเมื่อกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทย และเมื่อเธอเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ในเฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรมส่วนตัว กลับถูกผู้บริหารของสถาบัน ยุติสถานภาพการเป็นนักเรียนของเธอ และยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ  โทรศัพท์มาหาซึ่งเข้าข่ายการคุกคามเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจน