งานจับคู่ค้า ลาว-ไทย เซ็น MOU 6 ฉบับ สำเร็จ ลุยตลาดออฟไลน์และออนไลน์ตั้งเป้าการค้ากว่า 2 พันล้านบาท

2022-10-12 15:40:07

งานจับคู่ค้า ลาว-ไทย เซ็น MOU 6 ฉบับ สำเร็จ ลุยตลาดออฟไลน์และออนไลน์ตั้งเป้าการค้ากว่า 2 พันล้านบาท

Advertisement

งานจับคู่ค้า ลาว-ไทย เซ็น MOU 6 ฉบับ สำเร็จ ลุยตลาดออฟไลน์และออนไลน์ตั้งเป้าการค้ากว่า 2 พันล้านบาทเมื่อวันที่ (10 ตุลาคม 65) เวลา 15.39 น. คุณสีนวล หลวงพล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ คุณแสงจันทร์ พรมจรรท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวลงนาม MOU ธุรกิจไทย - ลาว ร่วมกับ 1.คุณอัชณิฎฐ์ อารีปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด 2.ท่าน ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ (แบรนด์ดีคัก) 3.คุณพชร มหากิจกาญกูล ประธานกรรมการ บริษัท แสงเทวา จำกัด (แบรนด์คริสตัลรังนก) 4.คุณณัฐนัน ต้นศึกษา ประธานกรรมการ บริษัท รุงรัง 88 จำกัด (แบรนด์เจ้น้ำ) 5.คุณพิราวรรณ ปัสยามาตร ประธานกรรมการ บริษัท จีแกรนด์ โปรดักชั่น 6.คุณจันทร์มณียา อัครนาถจีราภา ประธานกรรมการบริษัท แจ่มจันทร์ 828 กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ คุณพิพรพงษ์ ผ่องพันธุ์งาม ประธานกรรมการบริษัทสามขา ครีเอชั่น จำกัด


ที่บริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้บริหารทั้ง 6 บริษัทจากประเทศไทย ยินดีที่ได้ร่วมลงนาม MOU ธุรกิจไทย - ลาว อย่างเป็นทางการครั้งแรกกับ บริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางผู้บริหารบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สปป.ลาว และ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่ได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่สำคัญภารกิจสร้างแบรนด์ไทยใน สปป.ลาว และนำเข้าสินค้าไทยมาจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า ทุกแคว้นใน สปป.ลาว ทั่วประเทศ

โดยผู้บริหาร ไทย - ลาว ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม การเซ็น MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างการสร้างแบรนด์และนำเข้าสินค้าไทยมากระจายจัดจำหน่ายทุกแคว้นใน สปป.ลาว ทั่วประเทศ รับผิดชอบแบบผูกขาด กับบริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สปป.ลาว ซึ่งในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจการค้าของทั้งสองประเทศ  โดยทั้งสองเห็นพ้องด้านความมั่นคงทางธุรกิจการสร้างแบรนด์ การจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไทยในสปป.ลาว เพื่อครอบคลุมได้ในทุกมิติ แบบครบวงจร ณ นครหลวงเวียงจันทน์ คู่ค้าไทย ลาว ทั้งสองประเทศคาดหวังว่า ปี 2566 มูลค่าของการนำเข้าและส่งออกจะสามารถสร้างกำไรได้ถึง 2 พันล้านบาท ตามบรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยมีผลลัพธ์สำคัญที่เป็นประโยชน์ธุรกิจการค้าทั้งสองประเทศ ประกอบด้วย

ด้านสร้างแบรนด์ สปป. ลาว อาทิเช่น

1.เตรียมสถานที่ และบุคลากร เพื่อรับรองลูกค้าที่จะสร้างแบรนด์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.วางกลยุทธ์ทางการตลาด และทําการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด้านการจำหน่ายและกระจายสินค้า สปป. ลาว อาทิเช่น1.จัดหาการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าใหม่ ตามกลยุทธ์การจัดหาลูกค้าหรือการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สปป.ลาว และ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งให้ทางบริษัทคู่ค้า ผลิตสินค้า นำจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.ดำเนินการด้านกฎหมาย และกฎระเบียบสินค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้สินค้าสามารถวางจําหน่ายได้ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานแถลงข่าวลงนาม MOU ธุรกิจไทย - ลาว คุณสีนวล หลวงพล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ทีเอส นำเข้า-ส่งออก จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ คุณแสงจันทร์ พรมจรรท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีเอส อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารบริษัทคู่ค้าจากประเทศไทย