จีนออกแผนแม่บทอนุรักษ์ "หนังสือโบราณ" ยิงยาวปี 2021-2035

2022-10-12 11:45:27

จีนออกแผนแม่บทอนุรักษ์ "หนังสือโบราณ" ยิงยาวปี 2021-2035

Advertisement

ปักกิ่ง, 12 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานนี้ คณะทำงานระดับประเทศของจีนที่รับผิดชอบการจัดหมวดหมู่และจัดพิมพ์หนังสือโบราณ ได้เผยแพร่แผนแม่บทว่าด้วยการอนุรักษ์หนังสือโบราณ เพื่อเป็นแนวทางแก่การดำเนินงานในสาขานี้ตลอดช่วงปี 2021-2035

แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหา 10 ส่วน ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์หนังสือโบราณในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง การวิจัย การจัดพิมพ์ การแปลงเป็นดิจิทัล การส่งเสริม และอื่นๆ อีกทั้งระบุ 40 โครงการและพันธกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วง

เมื่อเดือนเมษายน สำนักงานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีน ร่วมออกแนวปฏิบัติเสริมสร้างการอนุรักษ์และจัดพิมพ์หนังสือโบราณ โดยย้ำว่าหนังสือโบราณมีความสลักสำคัญต่อความพยายามของจีนที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมความเป็นจีน และเพิ่มความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม

(แฟ้มภาพซินหัว : หนังสือโบราณจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ในนครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 28 พ.ย. 2020)