ส.ว.ชี้ปัจจัยก่อเหตุหนองบัวลำภู "ยาเสพติด-ปืน- เกม"

2022-10-11 17:26:09

 ส.ว.ชี้ปัจจัยก่อเหตุหนองบัวลำภู "ยาเสพติด-ปืน- เกม"

Advertisement

ส.ว.ชี้โศกนาฎกรรมหนองบัวลำภูปัจจัยหลัก ยาเสพติด อาวุธปืน  เกมบ่มเพาะความรุนแรง ผลักดันร่างกฎหมายกำหนดเรตติ้งความรุนแรงเกม  

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  จัดเสวนาโต๊ะกลมถอดบทเรียนเหตุการณ์ความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลา จ.หนองบัวลำภู ก่อนเริ่มการเสวนา มีการยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง ที่จ.หนองบัวลำภู เป็นเวลา 1 นาที

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม  กล่าวว่า โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นความสะเทือนใจมากที่สุด อาจจะที่สุดในโลกของการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธ ปัจจัยหลักการก่อเหตุอย่างหนึ่งคือ ยาเสพติด การเสพสารเสพติดบ่อยๆทำให้สติส่วนกลางที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบถดถอย มีสิทธิขาดความยับยั้งชั่งใจ ขณะที่ปัจจัยเสริมให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงมาจากอาวุธที่อยู่ใกล้ตัว กมธ.จะนำไปศึกษาความย่อหย่อนของการควบคุมยาเสพติด และอาวุธร้ายแรง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากภาวะสังคมทำให้คนเกิดความเครียด จำเป็นต้องมีศูนย์ให้คำปรึกษา เมื่อเกิดภาวะเครียด งานวิจัยองค์การอนามัยโลกระบุ อาชญากรที่ก่อเหตุทั่วโลก เพราะสะสมความรุนแรงตั้งแต่เด็กจากการเลี้ยงดู สื่อที่กระตุ้นเร้าอารมณ์แบบผิดๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมความรุนแรงคือ การเล่นเกม จะหารือถึงการควบคุม หรือจำกัดกลุ่มอายุผู้เล่นเกม ส.ว.เคยเสนอร่างกฎหมายกำหนด เรตติ้งความรุนแรงของเกม แต่ยังไม่เข้าสู่วาระประชุม เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้อาจผลักดันให้พิจารณาเร็วขึ้น บทเรียนของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาตลอดเมื่อเกิดวิกฤติคือ ขานรับแนวทาง 1เดือน จากนั้นทุกอย่างเหมือนเดิม

น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ส.ว. กล่าวว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด จะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากร เนื้อหากฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งดี แต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนา รมณ์กฎหมายต้องมีเงื่อนไข ไม่เปิดช่องให้ผู้เสพยาใช้การสมัครใจเข้ารับบำบัดหลบเลี่ยงการถูกจับดำเนินคดี หากพบสมัครใจเข้าบำบัด แต่เมื่อออกมาแล้วยังเสพอีก ต้องมีเงื่อนไข ไม่ใช่ถูกจับทุกครั้งก็เลือกสมัครใจบำบัดได้ตลอด ไม่มีข้อจำกัด ขณะที่กฎหมายครอบครองอาวุธปืนนั้น เนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน ต้องมีเนื้อหาจำกัดการครอบครอง การขอมี ขอใช้ไม่ให้เข้าถึงอาวุธได้ง่าย และเคร่งครัดคุณสมบัติคนผู้ได้รับอนุญาต เช่น คนทำผิดอาญาบางมาตราจะมีอาวุธปืนได้หรือไม่

พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ส.ว. กล่าวว่า เหตุที่ จ.หนองบัวลำภู เป็นความบกพร่องของการบริหารงานตำรวจที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้คนในองค์กรตนเองได้ หากบังคับใช้กฎหมาย ทำงานจริงจัง ปัญหาจะน้อยลง เชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความโหดร้าย แต่เป็นเหยื่อสังคมที่ใช้ยาเสพติดเยอะ วันที่ผู้ก่อเหตุขึ้นศาล มีผู้พิพากษาเป็นที่พึ่ง เขาอ่อนน้อมไม่ก้าวร้าว ผู้พิพากษาให้คำแนะนำกรณีจะถูกออกจากราชการ ให้หาคนรับรองความประพฤติ ทั้งจากผู้บังคับบัญชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองความประพฤติ ไปสู้คดีทางวินัย แต่ทุกคนหนีหมด ทำให้สร้างอาชญากรในอากาศกลาย เป็นตัวจริง