นายกฯ นัดประชุม 12 ต.ค.แก้ไขปัญหายาเสพติด-อาวุธปืน

2022-10-11 14:46:49

นายกฯ นัดประชุม 12 ต.ค.แก้ไขปัญหายาเสพติด-อาวุธปืน

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ นัดประชุมกำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธปืน  12 ต.ค.

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน ยาเสพติด ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จึงได้สั่งการให้จัด “การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน” ในวันพุธที่ 12 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องปัญหายาเสพติด การครอบครองอาวุธปืน การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน น.สตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม รวมทั้งอัยการสูงสุด ศาล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้กระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมช เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และสอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน จะมีการพิจารณามาตรการในการป้องกัน แก้ไขและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธปืน และการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต