เผาทำลายไอศกรีมฮาเก้น-ดาส 12 ล้าน

2022-10-11 14:31:55

เผาทำลายไอศกรีมฮาเก้น-ดาส  12 ล้าน

Advertisement

"อย.-สสจ.สมุทรปราการ" ร่วมเป็นสักขีพยานเผาทำลาย "ไอศกรีมฮาเก้น-ดาส " กว่า 2 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 12 ล้าน  ที่บริษัท อัคคีปราการ จำกัด 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของหลายประเทศในยุโรป ได้เรียกคืนไอศกรีมฮาเก้น-ดาส ที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อนระหว่าง 16/03/2023 ถึง 23/04/2023 เนื่องจากพบสาร 2-คลอโรเอทานอล (2-chloroethyl alcohol)  ปนเปื้อน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าไอศกรีมฮาเก้น-ดาส ได้เรียกคืนสินค้ารุ่นการผลิตอื่นที่นำเข้ามาจำหน่ายโดยสมัครใจ และนำมาเผาทำลาย ในวันที่ 10 ต.ค.65 ที่บริษัท อัคคีปราการ จำกัด จ.สมุทรปราการ จำนวน 27,645 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท โดยมี อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน  หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ