เมืองโบราณ "ไซด์" ริมทะเลในตุรกี

2022-10-09 20:55:33

เมืองโบราณ "ไซด์" ริมทะเลในตุรกี

Advertisement

อันตัลยา, 9 ต.ค. (ซินหัว) — ทิวทัศน์เมืองโบราณไซด์ (Side Ancient City) ที่มีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมทะเลเมืองอันตัลยาของตุรกี (ทูร์เคีย)
(บันทึกภาพวันที่ 8 ต.ค. 2022)