ภท.ออกประกาศแนวทางหาเสียงเลือกตั้ง

2022-10-11 09:46:17

ภท.ออกประกาศแนวทางหาเสียงเลือกตั้ง

Advertisement

ภท.ออกประกาศแนวทางหาเสียงเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกพรรค ผู้ประสงค์ลงสมัคร ส.ส. 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65  นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศพรรคภูมิใจไทย เรื่องแนวทางในการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ออกระเบียบว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับสมาชิกพรรค ผู้มีความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรคภูมิใจไทย  ประกาศพรรคภูมิใจไทย สามารถเข้าไป ดาวน์โหลด และดูได้ที่ เว็บไซต์ พรรคภูมิใจไทย ( https://bhumjaithai.com/ ) และเฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย ( https://web.facebook.com/bhumjaithaiparty ) เพื่อแก้ปัญหา อะไรที่เป็นข้อสงสัยให้พิจารณาอยู่ในกรอบของกฎหมาย ตามที่ได้ประกาศฉบับนี้ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ให้

.