"นิกร"วอนศาล รธน.เร่งวินิจฉัยร่าง ก.ม.ลูก 2 ฉบับ

2022-10-10 17:36:13

 "นิกร"วอนศาล รธน.เร่งวินิจฉัยร่าง ก.ม.ลูก  2 ฉบับ

Advertisement


"นิกร"วอนศาล รธน.เร่งวินิจฉัยร่าง ก.ม.ลูก  2 ฉบับ เหตุเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามาแล้ว

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65  นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง( ฉบับที่..) พ.ศ... และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ... กล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้ครบกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ทางรัฐสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผู้เกี่ยวของให้ส่งข้อมูลที่จำเป็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการวินิจฉัยความชอบของกฏหมายดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับแล้ว ว่า ตนเองไม่มีความกังวลใจใดๆ เพราะเชื่อว่าจะผ่านการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญไปด้วยดีทั้ง 2 ฉบับ

นายนิกร กล่าวว่า ฉบับแรก คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง เป็นร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยแท้ ที่ยกต้นร่างมาจากกกต.ผู้มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติผ่านครม. โดยการตรวจสอบทบทวนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกชั้นหนึ่งแล้ว ก่อนเสนอต่อสภาฯจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดในส่วนของเนื้อหา ส่วนกรณีการถูกร้องเกี่ยวกับการพิจารณาของสภาฯที่ดำเนินการไม่เสร็จ 180 วันตามข้อบังคับการประชุมจนต้องถือว่าสภาฯเห็นชอบตามร่างหลักแรกนั้น ก็เห็นว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาที่สามารถดำเนินการได้เชื่อว่าจะไม่ผิดข้อบังคับและไม่มีปัญหาในเชิงความชอบธรรมแต่อย่างใด  ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง อาจมีความซับซ้อนในเชิงผู้มีส่วนชี้แจงเล็กน้อยตรงร่างหลักที่ยึดเอาร่างของพรรคร่วมรัฐบาลมิใช่ร่างของ ครม. แต่ทราบว่าทางรัฐสภาได้มีการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเจตนารมณ์ และวิธีการดำเนินการประชุมของกมธ.จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือประธานคณะกรรมการ และสำนักประชุมของสภาฯ เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวอดีตเลขานุการเองก็ไม่ได้มีความเป็นกังวลต่อข้อโต้แย้งจากสมาชิกรัฐสภา 77 ท่านที่เข้าชื่อกันร้องไป

"ขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเร่งรัดในการพิจารณาวินิจฉัยกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพราะการเลือกตั้งทั่วไปใกล้เวลาเข้ามามากเกือบถึงที่สุดแล้ว ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกกต.ที่รับผิดชอบจัดการการเลือกตั้ง ทั้งพรรคการเมืองและผู้สมัครเองก็ไม่สามารถจะดำเนินการใดๆ ไปได้ตามที่ควรเป็น” นายนิกร กล่าว