ฝ่ายค้านล่าชื่อยื่นญัตติเปิดวิสามัญถกโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู

2022-10-10 17:29:31

ฝ่ายค้านล่าชื่อยื่นญัตติเปิดวิสามัญถกโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู

Advertisement

ฝ่ายค้านเล็งล่าชื่อ 1 ใน3 ยื่นญัตติขอเปิดสภาสมัยวิสามัญถกปมโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ฉะปัญหายาเสพติดต้นตอ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)  ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูม พิจารณาการขอเปิดสภาสมัยวิสามัญเร่งด่วนกรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัว ลำภู และการยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา152 โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านหารือร่วมกันถึงแนวทางยื่นญัตติขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพื่ออภิปรายถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นต้นเหตุโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ได้ตกลงกันจะร่วมลงชื่อ เพื่อเสนอญัตติขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ภายในสัปดาห์นี้ โดยมีสมาชิกรัฐสภาร่วมลงชื่อ 1 ใน3ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่า 243 คน หากมีสมาชิกไม่เพียงพอ จะขอความร่วมมือจาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงชื่อ จะได้ใช้เวทีสภาหาทางออกร่วมกันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากนั้นนพ.ชลน่านแจ้งให้ที่ประชุมทราบกรณีศาลรัฐธรรมนูญขอให้ส่งคำชี้แจงประกอบการวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ภายใน 15วัน ทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ส่งคำชี้แจงไปแล้ว ในภาพรวมยืนยัน ร่างกฎหมายทั้ง 2ฉบับไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดวันวินิจฉัยเมื่อใด

นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้านแถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญคือการยื่นญัตติของเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหากรณีโศกนาฏกรรม จ. หนองบัวลำภู เรื่องที่จะขอหารือมีทั้งเรี่องการปราบปราบยาเสพติด การควบคุมการใช้อาวุธปืน และเรื่องอื่นๆ ที่ควรจะมาพูดกันในสภา แต่การยื่นญัตติดังกล่าวต้องใช้เสียงสมาชิกสภา 1 ใน 3 หรือ 243 คน ของจำนวนสมาชิกรัฐสภา แต่เสียงของฝ่ายค้านมีอยู่ไม่ถึง 210 เสียง จึงต้องขอความร่วมมือไปยัง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และส.ว.ร่วมลงชื่อขอยื่นญัตติดังกล่าว ทราบว่ามี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหลายคนสนใจที่จะร่วม ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ แต่จะได้ครบหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบ