คนอีสานหนุน "อุ๊งอิ๊ง"เป็นนายกฯ

2022-10-09 19:07:19

คนอีสานหนุน "อุ๊งอิ๊ง"เป็นนายกฯ

Advertisement

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจคนอีสานจะสนับสนุน "อุ๊งอิ๊ง"เป็นนายกฯเหตุเป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบ พท. 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.65  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนอีสาน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนอีสานจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 36.45 ระบุว่าเป็น  น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร อันดับ 2 ร้อยละ 12.65 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ชื่นชอบการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.20 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบนโยบายของพรรค ซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ และยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 4 ร้อยละ 9.85 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 5 ร้อยละ 6.50 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 6 ร้อยละ 3.95 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา เป็นคนที่พูดจริงทำจริง และชื่นชอบพรรคเพื่อไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.80 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบวิธีการทำงาน และชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง อันดับ 8 ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 9 ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์(พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นในการทำงาน และร้อยละ 4.35 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) ดร.สุทิน คลังแสง (พรรคเพื่อไทย) และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับพรรคการเมืองที่คนอีสานมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 54.35 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 13.60 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 8.50 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 5.60 ระบุว่าเป็นพรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 5.30 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 6 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 7 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.95 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.35 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อับดับ 11 ร้อยละ 1.10 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 1.50 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื่อชาติ พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคไทยภักดี พรรคประชาชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนอีสานมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 51.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 15.10 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 9.10 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 5.35 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 5.25 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 6 ร้อยละ 3.00 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 7 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 10 ร้อยละ 1.25 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อับดับ 11 ร้อยละ 1.05 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 2.00 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื่อชาติ พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคไทยภักดี พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ