ครัวเรือน "สหราชอาณาจักร" อาจถูก "ตัดไฟ" ในฤดูหนาวนี้

2022-10-09 10:55:53

ครัวเรือน "สหราชอาณาจักร" อาจถูก "ตัดไฟ" ในฤดูหนาวนี้

Advertisement

ลอนดอน, 8 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) รายงานแนวโน้มสถานการณ์ฤดูหนาว (Winter Outlook Report) จากเนชันแนล กริด อีเอสโอ (National Grid ESO) ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าของบริเตนใหญ่ ระบุว่าครัวเรือนสหราชอาณาจักรอาจถูกตัดไฟฟ้าในฤดูหนาวนี้ หากการนำเข้าไฟฟ้าจากยุโรปลดน้อยลงและอุปทานก๊าซมีไม่เพียงพอ

รายงานเผยว่าในกรณีรุนแรง ผู้บริโภคบางส่วนอาจไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทว่าแนวโน้มดังกล่าว “ไม่น่าเป็นไปได้” โดยการรับรองความมั่นคงและคุณภาพของระบบไฟฟ้าทั่วบริเตนใหญ่ในภาพรวมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทางการจะดำเนินกลยุทธ์บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อลดทอนการหยุดชะงักของการจ่ายไฟฟ้า

เมื่อวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) ผลการวิเคราะห์จากวัตต์-โลจิก (Watt-Logic) บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ชี้ว่าสหราชอาณาจักรไม่น่าตัดไฟฟ้าในฤดูหนาวนี้ เนื่องจากต้องมีการใช้สารพัดมาตรการก่อนจะไปถึงจุดนั้น เช่น การเรียกร้องครัวเรือนลดใช้ไฟฟ้าโดยสมัครใจแบบไม่มีค่าตอบแทน

มาตรการข้างต้นอาจมีประสิทธิภาพมากหากมีการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม ทว่าสิ่งสำคัญคือสหราชอาณาจักรต้องตระหนักถึงความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงอย่างตรงจุดและล่วงหน้า แทนที่จะพึ่งพาการลดอุปสงค์ในระยะสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดไฟ

ขณะรายงานความมั่นคงด้านการจัดหาก๊าซจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานของสหราชอาณาจักรในขณะนี้ สามารถตอบสนองความต้องการก๊าซได้ในหลายสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงความต้องการพิเศษกรณีเกิดสภาพอากาศรุนแรง และกรณีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่สุดของโครงสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายก๊าซเกิดล้มเหลว
(แฟ้มภาพซินหัว : ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและเงินจำนวนหนึ่งในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักร วันที่ 7 ต.ค. 2022)