เบอร์ลินเปิด "เทศกาลแห่งแสง" แสงสีพร่างพราว

2022-10-09 10:50:07

เบอร์ลินเปิด "เทศกาลแห่งแสง" แสงสีพร่างพราว

Advertisement

เบอร์ลิน, 8 ต.ค. (ซินหัว) — กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี จัดงานเทศกาลแห่งแสง (Festival of Lights) ประจำปี 2022 ตามสิ่งปลูกสร้างที่กลายเป็นแลนด์มาร์กของเมือง อาทิ ประตูบรันเดินบวร์ค โรงแรมเดอโรม และมหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์ โดยเทศกาลดังกล่าวจะจัดจนถึงวันที่ 16 ต.ค. นี้

(บันทึกภาพวันที่ 7 ต.ค. 2022)