"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯหนองบัวลำภูไปทรงเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต-ผู้บาดเจ็บ

2022-10-07 22:14:03

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯหนองบัวลำภูไปทรงเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต-ผู้บาดเจ็บ

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ณ รพ.หนองบัวลำภู และ รพ.อุดรธานี

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ต.ค. 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง หน้าพระตำหนักที่ประทับ เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จ.อุดรธานี  จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รอ ผวจ.หนองบัวลำภู รักษาราชการแทน ผวจ.หนองบัวลำภู เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นห้องบรรยายสรุป เมื่อ นายสุวิทย์ จันทร์หวร กราบบังคมทูลสรุปเหตุการณ์จบแล้ว ได้พระราชทานกระเช้าแก่นายสุวิทย์  เป็นส่วนรวม เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ห้องโถง  รพ.หนองบัวลำภู  จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ 

ต่อมาประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจาก รพ.หนองบัวลำภู ไปยัง รพ.อุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม  ผวจ.อุดรธานี นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รอง ผอ.รพ.อุดรธานี รักษาราชการแทน ผอ.รพ.อุดรธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงเยี่ยม ด.ช.วัย 3 ขวบ ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ และพระราชทานกระเช้าของเยี่ยมแก่บิดามารดา เมื่อสมควรแก่เวลา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจาก รพ.อุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต