ซีอันขุดพบ "เหรียญทองแดง" จากซากโรงกษาปณ์ เก่าแก่ 2,000 ปี

2022-10-03 23:30:44

ซีอันขุดพบ "เหรียญทองแดง" จากซากโรงกษาปณ์ เก่าแก่ 2,000 ปี

Advertisement

ซีอัน, 3 ต.ค. (ซินหัว) — นครซีอัน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ขุดพบโบราณวัตถุชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเหรียญทองแดงหลายพันเหรียญ จากซากโรงผลิตเหรียญกษาปณ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี

นอกเหนือจากเหรียญที่มีมูลค่าและรูปร่างแตกต่างกันแล้ว ยังมีการขุดพบหลุมเถ้าถ่านมากกว่า 100 หลุม ซากสิ่งปลูกสร้าง 3 แห่ง ซากเตาเผา 11 แห่ง บ่อน้ำ 18 แห่ง และซากจากการหลอมและการหล่อ 3 แห่ง

จางเจี้ยนเฟิง นักวิจัยจากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน กล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากรูปทรงและโครงสร้างแล้ว โบราณวัตถุทั้งหมดอาจมาจากยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 25) โดยบางชิ้นเป็นของรัชสมัยสั้นๆ ของจักรพรรดิหวังหมั่ง (ปี 9-23) หรือราชวงศ์ซิน

จางกล่าวว่าซากโรงผลิตเหรียญกษาปณ์แห่งนี้เป็นโรงผลิตเหรียญกษาปณ์ระดับชาติ โดยซีอันเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ซึ่งในยุคนั้นเมืองนี้มีชื่อว่าฉางอัน

เหล่านักโบราณคดีจากสถาบันฯ และสถาบันคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีซีอัน ได้ร่วมริเริ่มงานขุดค้นที่สถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2015 โดยการขุดค้นรอบล่าสุดเริ่มต้นเดือนมีนาคม 2021

จางระบุว่าการค้นพบนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเหรียญและการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินและเศรษฐกิจในยุคนั้น

(ภาพจากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน : สถานที่ขุดค้นทางโบราณคดีโรงผลิตเหรียญกษาปณ์จ้าวหลุน จงกวน ณ เมืองฉางอันในยุคราชวงศ์ฮั่น)

(แฟ้มภาพซินหัว : เศษซากแม่พิมพ์เหรียญ)

(แฟ้มภาพซินหัว : ซากเหรียญทองแดงที่ขุดพบ)