ปลัด กทม. กำชับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต ใช้กระสอบทรายเมื่อจบภารกิจให้รื้อถอนออก

2022-10-02 21:57:19

ปลัด กทม. กำชับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต ใช้กระสอบทรายเมื่อจบภารกิจให้รื้อถอนออก

Advertisement

ปลัด กทม. กำชับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต ใช้กระสอบทรายเมื่อจบภารกิจให้รื้อถอนออก

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับสำนักการระบายน้ำ (สนน.) และสำนักงานเขตตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.  ดังต่อไปนี้  1. การปิดกั้นน้ำในท่อระบายน้ำ บ่อพัก และทางน้ำไหล ในถนน ตรอก ซอย ที่เชื่อมออกคู คลอง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยกระสอบทราย อันมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับจากสภาวะระดับน้ำในคลองสูงกว่าระดับพื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จหรือเสร็จสิ้นภารกิจ ให้รีบดำเนินการรื้อถอนออก เพื่อให้การระบายน้ำออกสู่คู คลอง สามารถทำได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากการดำเนินการดังกล่าว 2. หากดำเนินการปิดกั้นดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำรองรับ และสูบน้ำเร่งระบายในทุกจุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 3. ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านทาง Traffy Fondue ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 0 2248 5115 หรือโทรสายด่วน 199 และศูนย์ประสานงานน้ำท่วม ทั้ง 50 เขต